Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.

2013 och tidigare (ett urval)

Här nedan finns ett litet urval av alla rapporter från 2013 och tidigare, huvudsakligen sådana som uppmärksammats i samband med tidigare publicerade nyheter här på hemsidan. När de publicerades som nyheter ansåg vi att de hade principiellt intresse genom att t.ex. visa inriktningar eller speciella resultat om bl.a. mycket ovanliga fornminnen. Merparten av våra tidigare rapporter berörde mer vanliga fornminnen, vilka givetvis också är intressanta, men de har således inte kommit med i det begränsade urvalet rapporter här nedan.

Trysslinge. Särskild arkeologisk utredning etapp 1 inför planerat vindkraftsprojekt inom fastigheterna Norrboda 5:2 & Grytfors 1:2 i Degerfors kommun samt Laxåskogen 1:116, 1:305, 1:254 och Torpaskogen 7:12 i Laxå kommun, Örebro län, år 2013. Uppdrag av Nordisk Vindkraft AB/Länsstyrelsen Örebro. 81 sidor. Länsstyrelsens Dnr 431-2691-2013.

Arkeologisk utredning Öberget och delundersökning av stensättning RAÄ Nederluleå 462:2 år 2012 för planering av bergtäkt i Luleå kommun, Norrbottens län,fastigheterna Måttsund 2:7, 12:8, 12:9, 16:4, 17:1, 18:6, 18:7, 18:8 och 39:1. Uppdrag av BDX Miljö AB/Länsstyrelsen Norrbotten. 58 sidor. Länsstyrelsens Dnr 431-5473-2012.

Särskild arkeologisk utredning Klippen 1:6 och Klippen 1:8 i Storumans kommun år 2010. RAÄ-nr 1105 och 1106 i Tärna socken, Västerbottens län. Uppdrag av Storumans kommun/Länsstyrelsen Västerbotten. 27 sidor. Länsstyrelsens Dnr 431-2091-2010. Mer info här.

Brunns silvergruva. Besiktning och diskussion 2009-11-07, RAÄ 79 i Hedesunda socken, Gävle kommun, Gävleborgs län. I samarbete med Föreningen Hedesunda Silvergruvor. 8 sidor. Mer info här.

Johannesborgs vaskverk. Arkeologisk förundersökning, RAÄ Hammar 13:1, Åmmestorp 1:7, Askersunds kommun, Örebro län. Uppdrag år 2008-2009 av Askersunds kommun/Länsstyrelsen Örebro. 40 sidor. Länsstyrelsens Dnr 431-18335-2008. Mer info här.

Särskild utredning år 2008 för planering av biltestbanor i Älvsbyns kommun, Norrbottens län. Uppdrag av Arctic Falls AB/Länsstyrelsen Norrbotten. 55 sidor. Länsstyrelsens Dnr 431-10870-08. Mer info här.

Norrbotniabanan, järnvägsutredning 120, delen Robertsfors – Ostvik. Kulturmiljöanalys hösten/vintern 2006-2007. Uppdrag av Banverket/WSP. 83 sidor. Mer info här.

Ny järnväg Kalix – Haparanda. Dokumentation av kulturlämningar 2007. Uppdrag av Banverket. 91 sidor. Mer info här.

De nyupptäckta fornlämningarna vid Kosjärv. Nya Haparandabanan, delen Morjärv – Kalix. Arkeologisk dokumentation och antikvariska bedömningar oktober 2005. Uppdrag av Banverket/MAF. 24 sidor. Mer info här.

Ramundbergets gamla gruvor i Tännäs socken, Härjedalen. Kulturhistorisk dokumentation 2004 och 2005. Uppdrag av Länsstyrelsen Jämtland. 93 sidor. Mer info här.

 

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »