Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.

2020

LK Konsult rapport 2020:23.
Arkeologisk utredning steg 1 inför ny detaljplan ”Boden Cleartech Center” vid Brändkläppen inom Svartbjörsbyn, Överluleå socken, Bodens kommun, Västerbottens landskap, Norrbottens län, år 2020. Uppdrag av Bodens kommun. 40 sidor.

LK Konsult PM 2020:22.
Bangårdsförlängning i Sikträsk, Gällivare kommun. Kulturarvsanalys för samrådshandling. Uppdrag av Trafikverket/Ramböll Sweden AB18 sidor.

LK Konsult rapport 2020:21.
Arkeologisk utredning steg 1 inför planerad ny kraftledning Råliden – Trolltjärn år 2020 inom ett flertal fastigheter i socknarna Jörn, Piteå, Älvsby och Arvidsjaur i kommunerna Skellefteå, Piteå, Älvsbyn och Arvidsjaur, Västerbottens, Norrbottens och Lapplands landskap, Västerbottens och Norrbottens län. Uppdrag av wpd Scandinavia AB. 78 sidor.

LK Konsult PM 2020:20.
Råneå vattenledning. Inledande antikvarisk bedömning av ålder och geometri för dammvall (Fornsök L1992:5250 Kvarn) och tjärdal (Fornsök L1992:1197 Kemisk industri), Luleå kommun, Norrbottens län, år 2020Uppdrag av Luleå kommun/Sweco13 sidor.

LK Konsult PM 2020:19.
Bangårdsförlängning i Nattavaara, Gällivare kommun. Kulturarvsanalys för samrådsunderlag. Uppdrag av Trafikverket/Ramböll Sweden AB. 23 sidor.

LK Konsult rapport 2020:18.
Expedition Nasafjäll 2020. Dokumentation av gruvlämningar, Arjeplogs kronoöverloppsmark 29:1, Arjeplogs socken och kommun, Norrbottens län. Uppdrag av Länsstyrelsen Norrbotten i samarbete med Midsummer HB och ArcMontana. 120 sidor.

LK Konsult PM 2020:17.
Ängeså sameby. Arkeologisk inventering och dokumentation, Överkalix och Pajala socknar och kommuner i Norrbottens län, Inledande rapportering år 2020. Uppdrag av Ängeså sameby.  

LK Konsult rapport 2020:16.
Avveckling av 220 kV kraftledningarna RL1 S8 Hallsberg – Tälle och RL1 S9 Hallsberg – Älberg. Arkeologisk utredning steg 1, socknarna Viby i Hallsbergs kommun och Hardemo i Kumla kommun, Örebro län, år 2020. Uppdrag av Svenska kraftnät/AFRY85 sidor.

LK Konsult PM 2020:15.
Lövudden. Arkeologisk besiktning år 2020 av torplämningar Fornsök L1993:4328 vid Brännträsket, Piteå kommun, Norrbottens län. Uppdrag av Enercon/Markbygden Etapp 2 AB16 sidor.

LK Konsult PM 2020:14.
220kV Torpshammar. Arkeologiska inmätningar år 2020 av objekt som tidigare registrerats vid arkeologisk utredning inför förnyelse av kraftledningen Torpshammar RL22 S8, Torps socken, Ånge kommun, Västernorrlands län. Uppdrag av Svenska kraftnät13 sidor.

LK Konsult PM 2020:13.
Bangårdsförlängning i Sikträsk, Gällivare kommun. Kulturarvsanalys för samrådsunderlag. På uppdrag av Trafikverket/Ramböll Sweden AB14 sidor.

LK Konsult PM 2020:12.
Gravfältet L2013:6965 (RAÄ Ed 211) i Upplands Väsby Entré. Planeringsunderlag om kulturmiljövärden. Uppdrag av Upplands Väsby kommun/Urban Minds AB. 12 sidor.

LK Konsult rapport 2020:11.
Vindpark Kvällåliden. Arkeologisk inventering och utredning steg 1, Åsele socken i landskapet Lappland, Åsele kommun, Västerbottens län, år 2019. Uppdrag av OX2 AB. Ca 60 sidor.

LK Konsult rapport 2020:10.
Arkeologisk utredning inför detaljplanering vid Västra Granloholm inom fastigheten Äkrom 5:3, Sundsvalls kommun, Medelpads landskap, Västernorrlands län, år 2019. Uppdrag av Sundsvalls kommun/Länsstyrelsen Västernorrland. 21 sidor.

LK Konsult PM 2020:09.
Projektplan inför arkeologisk utredning. Avveckling av 220 kV kraftledningarna RL1 S8 Hallsberg – Tälle och RL1 S9 Hallsberg – Älberg, Örebro län. Uppdrag av Svenska kraftnät. 14 sidor.

LK Konsult rapport 2020:08.
Arkeologisk utredning inför detaljplanering vid Västra Nacksta inom Österkolsta m.fl. fastigheter, Sundsvalls kommun, Medelpads landskap, Västernorrlands län, år 2019. Uppdrag av Sundsvalls kommun/Länsstyrelsen Västernorrland. 27 sidor.

LK Konsult PM 2020:07.
Inledande arkeologisk förstudie inför arkeologisk utredning. Avveckling av 220 kV kraftledningarna RL1 S8 Hallsberg – Tälle och RL1 S9 Hallsberg – Älberg, Örebro län. Uppdrag av Svenska kraftnät. 10 sidor.

LK Konsult rapport 2020:06.
Arkeologisk utredning 2019 inför planerad vindkraft i Markbygden inom Pite Kronopark 1:57 m.fl. fastigheter, Piteå socken och kommun, Västerbottens landskap,Norrbottens län.  Uppdrag av Enercon/Markbygden Etapp 2 AB. 86 sidor.

LK Konsult rapport 2020:05. 
Arkeologisk utredning för planerad gång- och cykelväg mellan Norrfjärden och Öjebyn inom fastigheterna Kopparnäs 4:16, 7:11, 10:3, 10:29, 12:11, 14:17 och 14:18, Bofjärden 1:1 och Öjebyn 30:5 och 124:1, socknarna Norrfjärden och Piteå, Piteå kommun, Västerbottens landskap, Norrbottens län, år 2019. Uppdrag av Trafikverket/Länsstyrelsen Norrbotten. 40 sidor.

LK Konsult rapport 2020:04.
Arkeologisk utredning inom Avasjö 1:20 i Dorotea kommun år 2019. Dorotea socken, Lapplands landskap, Västerbottens län. Uppdrag av Pagilif AB AB/Länsstyrelsen Västerbotten. 29 sidor.

LK Konsult rapport 2020:03.
Arkeologisk utredning år 2018, steg 2, inför nybyggande av Norrbotniabanan, sträckan Bygdeå – kommungränsen Skellefteå, Nysätra socken, Robertsfors kommun, Västerbottens län. Uppdrag av Trafikverket/Länsstyrelsen Västerbotten. 84 sidor. 

LK Konsult rapport 2020:03. Bilaga 1.
Miljöarkeologiska markundersökningar i Norra Heden, Nysätra socken. Miljöarkeologiska laboratoriet, Umeå universitet. Rapport nr. 2018-021 av Johan Linderholm & Balint Laszlo Toth. 15 sidor.

LK Konsult rapport 2020:02.
Vindpark Stor-Skälsjön. Arkeologisk inventering och utredning steg 1, Ljustorps och Lidens socknar i landskapet Medelpad, Timrå och Sundsvalls kommuner, Västernorrlands län, år 2019. Uppdrag av Enercon/Timra Vind AB och Stor-Skälsjön Vind AB. 77 sidor.

LK Konsult PM 2020:01.
Kulturarvsanalys för samrådshandling, Fas 2 – för utformning av planförslag och MKB, Norrbotniabanan, JP07 inom Skellefteå kommun, Västerbottens län, år 2019. Uppdrag av Trafikverket/ÅF Infrastructure AB. 17 sidor.

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »