Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.

Kontaktuppgifter

E-post till alla konsulter:

info@landskapsarkeologerna.se

 

Luleå

LK Konsult (har även filialkontor i Stockholm)

Lennart Klang
Vattugatan 14
972 39 Luleå

Tel och fax kontor: 0920-141 97
Mobil: 0706-94 51 97
lennart@landskapsarkeologerna.se 

 

Hudiksvall

ArcMontana

Lena Berg Nilsson & Ola Nilsson
Njutångers Boda 14
82593 Njutånger

Tel Lena Berg Nilsson: 0702-58 22 98
lena@landskapsarkeologerna.se

Tel Ola Nilsson: 0703-74 25 86
ola@landskapsarkeologerna.se

 

Norrtälje

Windelhed Geografi

Bengt Windelhed
Vagnsundavägen 157
760 18 Yxlan

Hem och kontor: 0176–100 31
Mobil: 0706–59 38 17
bengt@landskapsarkeologerna.se 

 

Stockholm

R-Info Kultur (har även filialkontor i Älvdalen)

Gerhard Flink & Ingela Norlin
Lindhagensgatan 144

112 15 Stockholm

Tel Gerhard Flink: 0707-83 96 75
gerhard@landskapsarkeologerna.se

Tel Ingela Norlin: 0706-59 17 68
ingela@landskapsarkeologerna.se

 

Osby

Kulturmark Sune Jönsson

Sune Jönsson
Nybygden 1588

283 91 Osby

Tel: 0479-311 44
Mobil: 0708-63 11 44
sune@landskapsarkeologerna.se

 


 


Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
Hudiksvall
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »