Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Gamla gruvor

Ramundbergets gamla gruvor i Härjedalsfjällen har studerats och dokumenterats

Vid Ramundberget i västra Härjedalen har kopparmalm och järnmalm brutits från slutet av 1600-talet till andra hälften av 1800-talet. Gruvorna, i kalfjällsmiljö och fjällbjörkskog, tillhörde Ljusnedalsbruk med kopparhytta och masugn drygt 2 mil sydöst om Ramundberget.

Syftet med den nu genomförda kulturhistoriska dokumentationen var att karaktärisera gruvmiljöerna och identifiera betydelsebärande detaljer i dem. Den skall vara ett kunskapsunderlag för information till bland annat turister. Den ska även vara en utgångspunkt för fortsatta studier om gruvorna.

Dokumentationen utfördes 2004 och 2005 på uppdrag av Länsstyrelsen i Jämtlands län. Inventering, kartering, beskrivning i fält samt genomgångar av arkivhandlingar och analys av framkomna resultat ingår i arbetet.

 

  Klicka här för att läsa den 93-sidiga rapporten (6 MB)

 

Vi hoppas nu att kunskapsunderlaget verkligen kommer till användning för turister, skolungdomar och andra besökare. Nya informationsskyltar och delvis nya vandringsledsdragningar bör produceras och projekteras, gärna tillsammans med en trycksak. Ett studiematerial för skolans olika stadier bör utformas och inarbetas i skolornas verksamhet. Ytterligare efterforskningar i arkiven kan göras, liksom mer fältarbete i närliggande gruvmiljöer. 

Det finns onekligen stora möjligheter i Ramundbergets rika kulturhistoria att locka turister och andra till spännande vandringar i området.

För vidare information; kontakta Länsstyrelsen Jämtland.


« Tillbaka
Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »