Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.

2021

LK Konsult rapport 2021:10.
Arkeologisk utredning för täktplanering vid Svalget, inom Svartbjörsbyn 11:77, Överluleå socken, Bodens kommun, Norrbottens län, år 2021. Uppdrag av BDX Företagen AB. 50 sidor.  

LK Konsult rapport 2021:09.
Arkeologisk utredning för täktplanering vid Höträskberget, Ängesbyn, Nederluleå socken, Luleå kommun, Norrbottens län, år 2021. Uppdrag av NEMA AB. 30 sidor.  

LK Konsult rapport 2021:08.
Viscariagruvan. Kulturmiljöanalys 2015-2021 för MKB och miljöansökan. Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun, Norrbottens länUppdrag av Copperstone Resources AB. 56 sidor.  

LK Konsult rapport 2021:07.
Riskbedömning fornlämningar vid planerade deponiplatser utmed väg 841. Antikvariska besiktningar vid Korpilombolo, Pajala kommun, Norrbottens län, år 2021Uppdrag av Trafikverket/AFRY. 30 sidor.  

LK Konsult PM 2021:06.
Råneå vattenledning. Antikvariska besiktningar av tjärdal (Fornsök L1992:1197 Kemisk industri) och dammvall (Fornsök L1992:5250 Kvarn), Luleå kommun, Norrbottens län, år 2021Uppdrag av Luleå kommun/ÅF-Infrastructure AB. 19 sidor.  

LK Konsult PM 2021:05.
Kulturmiljöer och kulturmiljöobjekt i projektområdet för vindkraftspark Storåsen, Ånge kommun, Västernorrlands län. Tillkommande värden, år 2021. Uppdrag av WSP Sverige AB15 sidor.

LK Konsult rapport 2021:04.
Vindpark Stor-Skälsjön. Kompletterande arkeologisk utredning steg 1 och steg 2, Ljustorps och Lidens socknar i landskapet Medelpad, Timrå och Sundsvalls kommuner, Västernorrlands län, år 2020. Uppdrag av Enercon/Stor-Skälsjön Vind AB. 60 sidor.

LK Konsult rapport 2021:03.
Vindpark Stormossen. Kulturhistorisk utredning, arkeologisk utredning steg 1 och kulturmiljöanalys år 2020–2021. Socknarna By, Torsåker och Österfärnebo i Avesta, Hofors, Sandvikens kommuner, Dalarnas och Gävleborgs län. Uppdrag av wpd Scandinavia AB. 364 sidor.

LK Konsult PM 2021:02.
Bangårdsförlängning i Nattavaara, Gällivare kommun. Kulturarvsanalys för samrådshandling. Uppdrag av Trafikverket/Ramböll Sweden AB22 sidor.

LK Konsult PM 2021:01.
Arkeologisk utredning för täktplanering, Storkåge, Skellefteå kommun, Västerbottens län, år 2020. Inledande rapportering. Uppdrag av Snells Entreprenad AB.  

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »