Hem
Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.

Våra tjänster

Vill Du ha hjälp att genomföra exploateringar med hänsyn till kulturmiljön? Eller vill Du lyfta fram kulturhistoriskt värdefulla objekt och miljöer i informationsprojekt, genom utbildningar och på andra sätt? Behöver Du hjälp med att ta reda på vilka fornminnen som döljer sig i markerna? Vilka kulturvärden som finns i ett område? Hur de kan dokumenteras, värderas, berikas, användas, bevaras eller tas bort i samband med exploateringar?

Vi åtar oss informations- och dokumentationsprojekt, arkeologiska undersökningar, rådgivning, utbildningar, att göra bedömningar och analyser med konsekvensbedömningar och att ta reda på mer om kulturarvet.

Tillsammans analyserar vi Dina mål. Vi lämnar gärna offert för både större och mindre uppdrag.

 

Uppdrag för planering av vindkraft har blivit många de senaste åren. Vi hjälper gärna till med bland annat förstudier, MKB-arbete, landskapsanalyser, kulturmiljöanalyser, inventeringar, utredningar och arkeologiska undersökningar i fält. På bilden ovan ser man att relativt stora markytor behöver tas i anspråk för vindkraftverken, som också påverkar landskapsbilden. Läs mer under rubriken Dokumentation, analys & värdering uppe till vänster.

Spara

Spara

Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
Hudiksvall
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »