Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Vårtecken 2012

Intresseanmälningar

Ett säkert vårtecken är de årliga intresseanmälningarna till landets länsstyrelser om att utföra arkeologiska undersökningar. Det är med andra ord dags att blicka framåt mot en ny fältsäsong. 

Ett annat vårtecken för Landskapsarkeologerna är att kartorna på hemsidan nu uppdaterats med uppdrag och aktiviteter under 2011. Några har vi tidigare berättat om under Aktuellt. Dessa, och de från tidigare år, hittar du på hemsidans kartor över Sverige och Världen. Kartor är för övrigt tillsammans med Aktuellt de mest besökta sidorna på vår webbplats. 180 000 besök sedan 2006!   

Årets uppdrag och planering är redan i gång, och mer kommer. Vi räknar med att våra intresseanmälningar och kontakter med företag och andra uppdragsgivare ger oss fullt upp. I vanlig ordning blir det spännande att se var tyngdpunkten kommer att ligga geografiskt och tematiskt. 

Nedan ges två exempel från tidigare uppdrag, där du kan läsa om mycket ovanliga fornminnen. Merparten av våra utredningar/undersökningar berör mer vanliga företeelser, vilka givetvis också är intressanta. På hemsidan lägger vi ut ett urval rapporter som kan vara av mer principiellt intresse. 

 

Här ett exempel på en särskild utredning, beslutad av Länsstyrelsen Västerbotten. Den visar hur våra utredningsrapporter kan se ut och redovisar därtill ett sentida kanalsystem med unik funktion för fjällnära nybyggare (tidigare omnämnt under Aktuellt på vår hemsida, nu kan du läsa hela rapporten):

 Klicka här (2,1 MB) och se hur en rapport från en särskild utredning kan se ut.

 

 

Här ett exemplet på en förundersökning i Askersunds kommun, beslutad av länsstyrelsen i Örebro län. Undersökningen berör Johannesborgs kopparvaskeri och koboltverk, även bly har anrikats på platsen.

Klicka här (3,2 MB) och se hur en rapport från en förundersökning om historisk kobolthantering kan se ut.


« Tillbaka
Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »