Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.

2017

Rapport 2017:22. De offentliga avrättningsplatserna i Gävleborgs län. En sammanställning över länets avrättningsplatser och galgbackar 1610–1859. I samarbete med Sveriges Fängelsemuseum och Länsstyrelsen Gävleborg. 168 sidor.

Rapport 2017:21. Fornvårdsrådgivning Stockholms län. Säsongen 2017. Uppdrag av länsstyrelsen i Stockholms län. 13 sidor.

Rapport 2017:20. Kvalitetssäkring och registrering av fornlämningar inom Västernorrlands län, år 2017. Lämningar ur Länsstyrelsens ”tipsregister” i Eds, Edsele, Junsele, Ramsele och Ådals-Lidens socknar, Sollefteå kommun, Västernorrlands län. Uppdrag av Länsstyrelsen Västernorrland. 22 sidor.

Rapport 2017:19. Harg – Gråska. Stråkalternativ 2, ÄL64 luftledning. Arkeologisk utredning för 130 kV ledning mellan Gråska och Harg i Hargs och Edebo socknar, Östhammar och Norrtälje kommuner, Uppsala och Stockholms län, 2017. ver 1.0. Uppdrag av Ramböll. 28 sidor.

Rapport 2017:18. Vindpark Ripfjället. Arkeologisk utredning med kulturmiljöanalys, 2016, Malungs & Dalby socknar, Malung-Sälens och Torsby kommuner, Dalarnas och Värmlands län, v 1.0. Uppdrag av wpd Scandinavia AB. 40 sidor.

Rapport 2017:17. Arkeologisk utredning inför planerad ny ledning vid Holmträsket inom fastigheterna Pite Kronopark och Bastuudden, Piteå socken och kommun, Västerbottens landskap, Norrbottens län, år 2017. Uppdrag av Enercon/Markbygden Net Väst AB. 29 sidor.

Rapport 2017:16. Arkeologisk utredning inom område 3 (öster om Damm H), område 4 (Storberget södra) och område 5 (Storberget norra) vid Boliden, Skellefteå kommun, år 2017. Skellefteå socken, Västerbottens landskap, Västerbottens län. Uppdrag av Boliden Mineral AB. 40 sidor.

Rapport 2017:15. Arkeologisk utredning inom område 1 (Höbäcksdalen) och område 2 (nära Långselegruvan) vid Boliden, Skellefteå kommun, år 2017. Skellefteå socken, Västerbottens landskap,Västerbottens län. Uppdrag av Boliden Mineral AB/WSP i Sverige AB. 38 sidor.

Rapport 2017:14. Expedition Nasafjäll 2017. Rapport från symposium i Vuoggatjålme och på Nasafjäll 11-13 augusti 2017. I samarbete med Maria Söderberg. 43 sidor.

Rapport 2017:13. Blockstation Bergby. Arkeologisk förundersökning inför ingrepp i fornlämning RAÄ Hamrånge 88:1 inom fastigheten Vi 60:2, Hamrånge socken, Gävle kommun, Gävleborgs län, 2017. Uppdrag av Trafikverket/Länsstyrelsen Gävleborg. 16 sidor. Länsstyrelsens Dnr: 431-6342-2016.

Rapport 2017:12. Hammarområdet vid Wetterlings yxfabrik. Arkeologisk förundersökning av hammarområdet RAÄ Ovansjö 266:1 inom fastigheten Yxan 1, Ovansjö socken, Sandvikens kommun, Gävleborgs län, 2017. Uppdrag av S. A. Wetterlings Manufaktur AB/Länsstyrelsen Gävleborg. 20 sidor. Länsstyrelsens Dnr: 2891–2017.

Rapport 2017:11. Arkeologisk utredning etapp 1, E45 Vattnäs-Trunna, Mora och Orsa socknar och kommuner, Dalarnas län 2017. Uppdrag av Trafikverket/Länsstyrelsen Dalarna. 24 sidor. Länsstyrelsens Dnr: 431-688-2016.

Rapport 2017:10. Arkeologisk besiktning av en del av Västersjöån, ver 1.2, inför planerad dammutrivning och biotoprestaurering, Los socken och Ljusdals kommun, Gävleborgs län. Uppdrag av Ovanåkers kommun. 22 sidor.

Rapport 2017:9. Vindpark Magnslidsberget. Arkeologisk utredning med kulturmiljöanalys 2016. Södra Finnskoga & Nyskoga socknar, Torsby kommun, Värmlands län. Uppdrag av wpd Scandinavia AB. 30 sidor.

Rapport 2017:8. Kulturhistorisk inventering längs Kalvsån, inför planerad biotoprestaurering, Ovanåkers socken och kommun, Gävleborgs län. v 1.0. Uppdrag av Ovanåkers kommun. 18 sidor.

Rapport 2017:7. Arkeologisk besiktning av en dammvall i Nianån nedströms Finnsjön inför planerade fiskevårdsåtgärder i Nianån, Nianfors socken, Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län. Uppdrag av Hudiksvalls kommun. 20 sidor.

Rapport 2017:6.  Storåsen i Ånge kommun, Västernorrlands län. Översiktlig kulturmiljöanalys för planering av vindkraftverk. Uppdrag av NV Nordisk Vindkraft AB. 38 sidor.

Rapport 2017:5. Väg 582 Alvik-Selet. Dokumentation av fornminnen. Uppdrag av Trafikverket/ÅF Infrastructure AB. 40 sidor.

Rapport 2017:4. Väg 373 Svensby–Vitsand. Kulturmiljöbedömningar för samrådsunderlag och som underlag till en MKB, Piteå socken och kommun, Norrbottens län. Uppdrag av Trafikverket/ÅF Infrastructure AB. 35 sidor.

Rapport 2017:3. PM Fördjupad kulturarvsanalys för samrådshandling. Ny bro över Kalix älv i Kalix kommun, Norrbottens län. Uppdrag av Trafikverket/Sweco. 38 sidor.

Rapport 2017:2. Krångede – DetaljplaneområdeArkeologisk utredning etapp 1, inom fastigheterna Horndalsbyn 3:162, 4:12, 12:11, 12:8, 38:17, Sävsbo 3:21, S:55 m.fl., By socken, Avesta kommun, Dalarnas län, 2016. Uppdrag av Avesta kommun/Länsstyrelsen Dalarna. 28 sidor. Länsstyrelsens Dnr 431-13144-2016.

Rapport 2017:1. Vindkraftspark Klöverberget. Arkeologisk utredning med kulturmiljöanalys, 2016, Jörns & Byske socknar, Skellefteå kommun, Västerbottens län. Uppdrag av wpd Scandinavia AB. 34 sidor.

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »