Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Biltestbanor och stenålder

Landskapsarkeologernas Lennart Klang har under hösten 2008 utfört en arkeologisk utredning där biltestverksamhet planeras i Älvsbyns kommun.

Biltestföretagets förhoppning var givetvis att inga fornlämningar skulle kunna hindra eller försvåra den verksamhet som planeras. Biltestverksamheten har blivit ett viktigt inslag i näringslivet i denna del av Norrbotten. Hundratals biltestare från flera länder kommer till regionen, särskilt vintertid. Flera framgångsrika lokala företag erbjuder biltesttjänster och behöver markområden för att bygga sina anläggningar.

Den arkeologiska utredningen visar att fem studerade områden har stora olikheter när det gäller känslighet för intrång i fornlämningsmiljöer. Tre av områdena saknar fornlämningar enligt utredningen. Ett område har enstaka fornlämningar, och där förefaller det relativt enkelt att planera verksamheten så att fornlämningarna inte berörs. Ett område har rikligt med fornlämningar, och där kan det bli problem.

Arkeologiskt är resultatet intressant eftersom ett helt nytt kunskapsläge har tagits fram. Inga fornlämningar var tidigare kända i utredningsområdena. Totalt har nu 44 olika objekt registrerats på 20 lokaler, mestadels lämningar efter stenåldersboplatser vid forntida stränder eller utmed Piteälven.Klicka vidare till bifogad rapport. 

 Rapport ark utredn älvsbyn (3,4 MB)

Rapporten har överlämnats till länsstyrelsen i Norrbotten, som nu har att ta ställning till ärendets fortsatta handläggning.


« Tillbaka
Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »