Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.

2019

LK Konsult rapport 2019:20.
Arkeologisk utredning steg 1 för planering av utökad täktverksamhet vid Kälsberg inom fastigheten Kälsberg 1:2 i Älvsby socken, Älvsbyns kommun, Västerbottens landskap, Norrbottens län, år 2019. Uppdrag av BDX Företagen AB/WSP Sverige AB. 27 sidor.

LK Konsult rapport 2019:19.
Arkeologisk utredning inom Borga 7:45 i Dorotea kommun år 2019. Dorotea socken, Lapplands landskap, Västerbottens landskap och län. Uppdrag av ST i Umeå Bygg AB/Länsstyrelsen Västerbotten. 25 sidor.

LK Konsult rapport 2019:18.
Arkeologisk utredning steg 1 för planering av faunabro vid Granberget, år 2019. Bygdeå socken, Robertsfors kommun, Västerbottens landskap och län.
Uppdrag av Trafikverket/Saitec Filial. 26 sidor.

LK Konsult rapport 2019:17.
Arkeologisk utredning steg 1 för planering av faunabro vid Gladaberget, år 2019. Bygdeå socken, Robertsfors kommun, Västerbottens landskap och län. Uppdrag av Trafikverket/Saitec Filial. 34 sidor.

LK Konsult rapport 2019:16.
Planerad vindkraftspark Röjmyrberget. Arkeologisk utredning med kulturmiljöanalys, Robertsfors kommun, Västerbottens län, år 2019. Uppdrag av Fred. Olsen Renewables AB. 48 sidor.

LK Konsult rapport 2019:15.
Arkeologisk utredning inom Björkfors 1:639 m.fl. i Storumans kommun år 2019. 
Tärna socken, Lapplands landskap, Västerbottens länUppdrag av Hemavan Alpint AB/Länsstyrelsen Västerbotten. 39 sidor.

LK Konsult PM 2019:14.
Komplettering till arkeologisk utredning för Norrbotniabanan och inom ramen för kulturarvsanalys JP06 socken, Bureå socken, Skellefteå kommun, Västerbottens län, år 2019. Uppdrag av Trafikverket/ÅF Infrastructure AB. 12 sidor.

LK Konsult PM 2019:13.
Landskapets fornlämningspotential. Antikvarisk och arkeologisk bedömning, Husby och Runö, Österåkers socken och kommun, Stockholms län, år 2019.
 
Uppdrag av SHH Bostad AB. 10 sidor.

LK Konsult rapport 2019:12.
Expedition Nasafjäll 2019. Dokumentation av gruvlämningar, Arjeplogs kronoöverloppsmark 29:1, Arjeplogs socken och kommun, Norrbottens län.
 
I samarbete med Kenneth Awebro, Lena Berg Nilsson, Ola Nilsson och Maria Söderberg. Uppdrag av Länsstyrelsen Norrbotten. 104 sidor.

LK Konsult rapport 2019:11.
225kV Torpshammar. Arkeologisk utredning steg 1 inför förnyelse av kraftledning, Torps socken, Ånge kommun, Västernorrlands län, år 2019.
 
Uppdrag av Svenska kraftnät/ÅF Transmission. 48 sidor.

LK Konsult rapport 2019:10.
Arkeologisk utredning för planering av utökad täktverksamhet vid Långträsk inom fastigheterna Björknäs 1:1 och Pite Kronopark 1:57, Piteå socken och kommun, Västerbottens landskap, Norrbottens län, år 2019.
 
Uppdrag av BDX Företagen AB/WSP Sverige AB. 16 sidor.

LK Konsult PM 2019:9.
Fornminnen vid Väsby entré. Antikvarisk och arkeologisk bedömning Nedra Runby, Eds socken, Upplands Väsby kommun, Stockholms län, år 2019
Uppdrag av Upplands Väsby kommun/Urban Minds AB. 15 sidor.

LK Konsult PM 2019:8.
Kulturarvsanalys för samrådshandling, Fas 2 – för utformning av planförslag och MKB, Norrbotniabanan, utvidgad JP06 inom Skellefteå kommun, Västerbottens län, år 2019
. Uppdrag av Trafikverket/ÅF Infrastructure AB. 24 sidor.

LK Konsult PM 2019:7.
Antikvariska synpunkter angående utvidgning av bergtäkt vid Långträsk inom fastigheterna Björknäs 1:1 och Pite Kronopark 1:57, Piteå socken och kommun, Västerbottens landskap, Norrbottens län, år 2019. Uppdrag av BDX Företagen AB/WSP Sverige AB. 13 sidor.

LK Konsult rapport 2019:6.
Kulturmiljöanalys för MKB och miljöansökan – uppdatering av tidigare utförda kulturvärdesinventeringar vid järnmalmsfyndigheterna i Tapuli och Sahavaara, Pajala socken, Pajala kommun, Norrbottens län, år 2019. Uppdrag av Kaunis Iro AB/Golder Associates AB. 46 sidor.

LK Konsult rapport 2019:5.
Del 1: Arkeologisk utredning 2018 inför planerad vindkraft i Markbygden. Del 2: Behovsbedömning av arkeologiska utredningar för fortsatt vindkraftsplanering i området inom Pite Kronopark 1:57 m.fl. fastigheter, Piteå socken och kommun, Västerbottens landskap, Norrbottens län, år 2019.
  Uppdrag av Enercon/Markbygden Etapp 2 AB. 61 sidor.

LK Konsult rapport 2019:4.
Arkeologisk utredning för vindkraftsplanering vid Dubblabergen inför planerad ny huvudväg mellan Danielmyran och Stavaliden inom fastigheterna Pite Kronopark 1:57 och Kolerträsk 1:12, Piteå socken och kommun, Västerbottens landskap, Norrbottens län, år 2018.
 Uppdrag av Enercon/Markbygden Etapp 2 AB. 21 sidor.

LK Konsult rapport 2019:3.
Arkeologisk utredning inför ny täkt vid Boliden, Skellefteå kommun, Västerbottens län
.  Uppdrag av Boliden Mineral AB. 29 sidor.

LK Konsult rapport 2019:2.
Arkeologisk utredning inför ny detaljplan i Kåbdalis inom fastigheterna Kåbdalis 1:2 och 2:2, Jokkmokks socken och kommun, Lapplands landskap, Norrbottens län, år 2018.
  Uppdrag av Jokkmokks kommun/Länsstyrelsen Norrbotten. 30 sidor.

LK Konsult rapport 2019:1.
Arkeologisk utredning inför planerad ny bebyggelse vid Tallbacken inom fastigheten Lina 3:1, Gällivare socken och kommun, Lapplands landskap, Norrbottens län, år 2018
. Uppdrag av Gällivare kommun/Länsstyrelsen Norrbotten. 26 sidor.

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »