Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.

Konsultgruppen Landskapsarkeologerna är ett nätverk av fem företag som i samverkan erbjuder unik, rikstäckande erfarenhet och kunskap inom landskapsarkeologi och kulturhistoria.

Vi har funnits på den arkeologiska marknaden sedan länge, som anställda inom universitetsvärlden och kulturmiljövården från 1970-talet, med egna enskilda företag sedan 1990-talet och nu i rikstäckande samverkan. Vårt signum är bred erfarenhet av kulturarvet och arkeologiska landskapsfrågor i alla landsdelar. Vår vision är att integrera arkeologiska och historiska kunskaper i nutidens och framtidens samhällsbyggnadsprocess.

Kort sagt, vi tar reda på vilka kulturvärden som finns och förmedlar gärna våra kunskaper om kulturarvet!

Företag och aktörer som ingår i konsultgruppen är ArcMontana (Lena Berg Nilsson och Ola Nilsson), Kulturmark Sune Jönsson (Sune Jönsson), LK Konsult (Lennart Klang), R-Info Kultur (Gerhard Flink och Ingela Norlin) och Windelhed Geografi (Bengt Windelhed).

I kolumnen till höger ser du var vi har våra kontor. Från norr till söder täcker vi in hela landet

Kartan till höger visar var vi har varit i allehanda arkeologiska ärenden och för att lära av kulturhistoriska studier. Klicka på den del av Sverige du är intressserad av. Du kan även se andra länder vi besökt genom att klicka på jordgloben.

Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
Hudiksvall
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »