Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.

Konsultgruppen Landskapsarkeologerna var en organiserad samverkan mellan tre företag åren 2004-2010, som utökades till fem företag 2011-2018. Nu 2019 skapas utrymme att tydligare utveckla dessa företag.

Efter ca 15 år med givande samverkan internt har gruppen under år 2019 funnit tiden mogen att mer utveckla sina verksamheter var och en på sitt sätt. Med denna nyordning ges bättre utrymme att klargöra och marknadsföra den egna speciella inriktning man vill lyfta fram. 

Våra tjänster, baserade på bred erfarenhet av kulturarvet och djupa kunskaper om arkeologiska landskapsfrågor i hela landet, kvarstår oförändrade men kan nu förtydligas företagsspecifikt. Nya hemsidor och andra kanaler för information planeras. Viss information, t.ex. ett urval rapporter, kommer dock tills vidare att läggas ut på denna hemsida.

Våra kunder ska i och med denna förändring få en tydligare uppfattning om vem man vänder sig till vid uppdrag. Det har visat sig att våra uppdragsgivare mer och mer efterfrågar specifika uppdragstagare och ibland tycker det är krångligt och otydligt med konsultgruppen som organisatorisk konstellation. 

Som kund vänder du dig nu till det företag du tycker passar bäst för det uppdrag du vill ha utfört. 

Företag och aktörer som ingick i konsultgruppen fram till 2011 var Kulturmark Sune Jönsson (Sune Jönsson), LK Konsult (Lennart Klang) och R-Info Kultur (Gerhard Flink och Ingela Norlin). Gruppen utökades 2011 med ArcMontana (Lena Berg Nilsson och Ola Nilsson) och Windelhed Geografi (Bengt Windelhed).

Våra företag kommer att fortsätta samarbeta med varandra och med andra aktörer när vi och uppdragsgivare finner det lämpligt. I kolumnen till höger ser du våra telefonnummer och var vi har våra kontor.  

Kartan till höger visar var vi har varit i allehanda arkeologiska ärenden och för att lära av kulturhistoriska studier. Klicka på den del av Sverige du är intressserad av. Du kan även se andra länder vi besökt genom att klicka på jordgloben.

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »