Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Bygg Norrbotniabanan!

Norrbotniabanan är namnet på en helt ny kustnära järnväg som planeras mellan Umeå och Luleå. Nu är vi många som väntar på beslut om att gå vidare i planeringsprocessen så att järnvägen ska kunna byggas så snart som möjligt.

Länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten har 2008 godkänt miljökonsekvensbeskrivningarna för tre av Norrbotniabanans järnvägsutredningar, bland annat den ganska långa sträckan Robertsfors-Skellefteå-Ostvik, där Lennart Klang från Landskapsarkeologerna har medverkat med underlagsmaterial om kulturmiljön.

Kulturmiljöanalysen, från 2006-2007,  visar vilka effekter en ny järnväg kan ha på landskapet och de många fina kulturmiljöer i området som kan komma att beröras. Flera alternativa järnvägssträckningar analyseras. En slutsats är att alternativen tar bra hänsyn till viktiga kulturmiljöer, och att det finns goda möjligheter att planera fortsättningen så att intrång i vissa fall kan berika kulturmiljön och att detaljplaneringen i andra fall bör kunna göras så att skadeverkningar minimeras. En ökad kunskap om arkeologiska objekt och andra berörda kulturmiljöer är exempel på positiva effekter som kan bli följden av att järnvägen byggs. Mer eller mindre negativa effekter för kulturmiljöer kan dock uppstå på några platser, vilka det bedöms vara framgår av analysen.

Det är givetvis väldigt mycket som spelar in i bedömningen om behovet och nyttan av järnvägen i relation till kostnaderna. Om detta kan man läsa på hemsidan http://www.norrbotniabanan.nu 

Där framgår att det är svårt att hitta bärkraftiga argument för att inte bygga; utvecklingen stannar upp, klimatet försämras och miljön tar skada om banan inte byggs. Ekonomer har t.o.m. räknat ut att man får tillbaka 145 kr på varje 100-lapp som investeras i projektet. Kostnaden för investeringen har beräknats motsvara värdet av 16 veckors produktion av näringslivet i Norrbotten och Västerbotten, ca 20 miljarder. För den summan får man en investering som kanske håller mer än 100 år, åtminstone minst 60 år.

I länken nedan kan Du läsa eller bläddra i kulturmiljöanalysen. Eftersom den är ett underlagsmaterial till en större järnvägsutredning som görs av WSP på uppdrag av Banverket saknas kartor i den analys Du ser här. Kartorna som behövs för att bättre se vilka alternativa sträckor som avses finns givetvis i järnvägsutredningen och i den utställelsehandling till allmänhet och myndigheter som Banverket ska ställa ut nu under sommaren 2008.

Klicka här för att ta del av kulturmiljöanalysen:

 Kulturmiljöanalys jvu 120.pdf  (1,9 MB)


« Tillbaka
Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »