Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.

2022

LK Konsult rapport 2022:15.
Expedition Nasafjäll 2022. Dokumentation av gruvrelaterade lämningar, Arjeplogs överloppsmark 29:1, Arjeplogs socken och kommun, Norrbottens län.  I samarbete med Kenneth Awebro, Lena Berg Nilsson, Ola Nilsson och Maria Söderberg. Uppdrag av Länsstyrelsen Norrbotten. 107 sidor.

LK Konsult PM 2022:14.
Vindkraft Markbygden Etapp 2. Bedömning av fornminnessituationen. Piteå kommun, Norrbottens län, år 2022. Uppdrag av Enercon. 16 sidor.

LK Konsult rapport 2022:13.
Arkeologisk utredning steg 1 för planerad 150 kV kraftledning mellan Grundfors och Verkanliden inom ett flertal fastigheter i Stensele socken, Storumans kommun, Västerbottens landskap, Västerbottens län. Uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB/AFRY. 66 sidor.

LK Konsult 2022:12.
Wilhelm Thurfjell med familj på Tjärhovet – grosshandlare, rådman, körledare & mecenat. Utökad version av artikel i skriften  ”Gültzauudden i Luleå. Jubileumsåret 2021″ på uppdrag av föreningen Gültzaus Vänner. 13 sidor. Uppdaterad version år 2023.

LK Konsult rapport 2022:11.
Arkeologisk utredning för täktplanering vid Altertjärnen inom Öjebyn 31:39 och Öjebyn 13:9, Piteå kommun, Norrbottens län, år 2022. Uppdrag av BDX Företagen AB. 47 sidor. 

LK Konsult PM 2022:10.
Råneå vattenledning. Antikvarisk besiktning av lämningar efter fäboden Fornsök L1992:4563, Luleå kommun, Norrbottens län, år 2022. Uppdrag av Luleå kommun/AFRY. 15 sidor. 

LK Konsult PM 2022:09.
Identifiering av fornminnen år 2021 för Svenska kraftnäts projekt topplinebyte UL1. Uppdrag av Svenska kraftnät. 24 sidor. 

LK Konsult rapport 2022:08
Bidrag till Expedition Nasafjäll 2021. Dokumentation av gruvlämningar, Arjeplogs kronoöverloppsmark 29:1, Arjeplogs socken och kommun, Norrbottens län. Uppdrag av Expedition Nasafjäll. 38 sidor. 

LK Konsult PM 2022:07.
Inledande arkeologisk förstudie inför arkeologisk steg 1-utredning. Planerad elledning Grundfors – Inre och Yttre Verkanliden i Storumans kommun, Västerbottens länUppdrag av Vattenfall Eldistribution/AFRY. 21 sidor. 

LK Konsult rapport 2022:06.
Planerad vindpark Gävle Södra. Kulturhistorisk utredning, fornminnesinventering och kulturmiljöanalys år 2021–2022. Socknarna Hedesunda, Gävle och Valbo i Gästrikland, Gävle kommun, Gävleborgs län. Uppdrag av OX2 AB. 216 sidor. 

LK Konsult PM 2022:05.
Fornminnen vid Ruletten i Sollentuna kommun. Förslag till vad man kan fokusera på vid en besiktning. Uppdrag av Sveaviken Bostad AB. 14 sidor. 

LK Konsult rapport 2022:04.
Arkeologisk utredning Tjälamyrberget vid Boliden, Skellefteå kommun, år 2021, Skellefteå socken, Västerbottens landskap, Västerbottens länUppdrag av Boliden Mineral AB. 28 sidor. 

LK Konsult rapport 2022:03.
Arkeologisk utredning för planerad elledning till vindpark Klöverberget inom fastigheten Hundtjärnliden i Jörns socken, Skellefteå kommun, Västerbottens landskap, Västerbottens län. Uppdrag av wpd Scandinavia AB. 30 sidor. 

LK Konsult rapport 2022:02.
Arkeologisk utredning för täktplanering inom Storkåge 4:33 vid Kåge, Skellefteå kommun, Västerbottens län, år 2021. Uppdrag av Snells Entreprenad AB. 28 sidor. 

LK Konsult rapport 2022:01.
Fornminnen i Ängeså sameby. Arkeologisk inventering och dokumentation, Överkalix och Pajala kommuner i Norrbottens län, år 2020-2021. Uppdrag av Ängeså sameby. 124 sidor. 

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »