Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.

2016

Rapport 2016:20. Fornvårdsrådgivning Stockholms län. Säsongen 2016. Uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län. 18 sidor. Länsstyrelsens ramavtal Dnr 4351-14963-2015. 

Rapport 2016:19Rökland, Älva och Vi. Arkeologisk utredning etapp 1 och etapp 2 inför planerade dagvattenanläggningar samt granskning av närliggande fornminnen, Alnö socken, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län, år 2016. Uppdrag av Sundsvalls kommun och Länsstyrelsen Västernorrland. 83 sidor. Länsstyrelsens Dnr 431-8938-15.

Rapport 2016:18. Identifiering, inmätning och antikvarisk bedömning av fornminnen utmed väg 867, Talinen-Vuostokangas, Pajala kommun, Norrbottens län. Uppdrag av Trafikverket/WSP. 46 sidor.

Rapport 2016:17. Arkeologisk utredning inför planerad moräntäkt vid Svärtträskgruvan i Storumans kommun, Stensele socken, Lapplands landskap, Västerbottens län, år 2016. Uppdrag av Swerock AB. 25 sidor.

Rapport 2016:16. Expedition Nasafjäll 2015 och 2016. Arkeologisk förstudie – Nasa silvergruvor i Arjeplogs socken och kommun, Norrbottens län. I samarbete med Fotograf Maria Söderberg AB. 43 sidor.

Rapport 2016:15. Kulturmiljöer längs Gnarpsån – mellan Gällsta och Milsbro kraftstationer samt vid Lunnsjöns och Grännsjöns utlopp. Arkeologisk inventering och bedömning 2016 inför planerade fiskevårdsåtgärder, Bergsjö och Gnarps socknar, Nordanstigs kommun, Gävleborgs län. Uppdrag av Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner. 29 sidor.

Rapport 2016:14. Torpshammar och Naggen. Fornminnen registrerade i projektet Skog & Historia. Granskning och kvalitetssäkring år 2016, socknarna Torp och Borgsjö i Medelpad, Ånge kommun, Västernorrlands län. Uppdrag av Länsstyrelsen Västernorrland. 28 sidor. Länsstyrelsens Dnr 431-2823-16.

Rapport 2016:13. Ledningsprojekt Långbjörn – Storfinnforsen, 2015 och 2016. Junsele & Ramsele socknar, Sollefteå kommun, Västernorrlands län. Uppdrag av Svenska kraftnät. 38 sidor.

Rapport 2016:12. Identifiering och markering av härdar samt markering av villkorsområden vid Nattbergshedens f.d. plantskola, RAÄ Älvsby 659:1-6, Älvsbyns kommun, Norrbottens län, år 2016. Uppdrag av Golder Associates AB, Luleå. 19 sidor.

Rapport 2016:11. Kulturarvsanalys inför bangårdsombyggnad av Södertälje C. Södertälje socken och kommun. Stockholms län, 2016. Uppdrag av COWI AB. 22 sidor.

Rapport 2016:10. Arkeologisk utredning inför planerad ny klargöringsbyggnad vid Vidsels flygplats inom fastigheten Storbrännan 1:2, Arvidsjaurs socken och kommun, Lapplands landskap, Norrbottens län, år 2016. Uppdrag av Fortifikationsverket. 26 sidor.

Rapport 2016:9Fäbodstigar i Nackstaskogen. Komplettering år 2016 till tidigare utförd arkeologisk utredning etapp 1 inför planering av nya bostadsområden, Sundsvalls stad, Västernorrlands län. Uppdrag av Sundsvalls kommun. 28 sidor.

Rapport 2016:8. Ny kraftledning Bastuträsk – Finnforsfallet. Arkeologisk utredning 2016 i Norsjö socken och kommun samt Skellefteå socken och kommun, Västerbottens län, för elanslutning till vindpark Tomasliden. Uppdrag av wpd Scandinavia AB. 38 sidor.

Rapport 2016:7. S:t Olofsleden och Fasikan i Ånge och Bräcke kommuner, Västernorrlands och Jämtlands län. Kompletterande kulturmiljöanalys för planering av vindkraftverk. 2016-06-01. Uppdrag av Fasikan Vindkraft AB/Enetjärn Natur AB. 18 sidor.

Rapport 2016:6. Kulturarvsanalys E45 Vattnäs – Trunna. Mora och Orsa socknar och kommuner, Dalarnas län, 2016. Uppdrag av Trafikverket/Ångpanneföreningen. 44 sidor.

Rapport 2016:5. Viscariagruvan – kulturmiljöanalys för MKB och miljöansökan. Jukkasjärvi socken, Kiruna kommun, Norrbottens län, år 2015-2016. Uppdrag av Avalon Minerals Viscaria AB/Hifab AB. 51 sidor. 

Rapport 2016:4. Schaktningsövervakning vid Gnarps masugn. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning vid RAÄ Gnarp 7:1 inom fastigheterna Gnarps masugn 1:43, 1:48 och 1:111, Gnarps socken, Nordanstigs kommun, Gävleborgs län, 2015 och 2016. Uppdrag av Nordanstigs Vatten AB. 28 sidor.

Rapport 2016:3. Arkeologisk utredning inför planerad ny bebyggelse vid Repisvaara inom fastigheterna Gällivare 6:5, 8:13, 9:17 och 12:74, Gällivare socken och kommun, Lapplands landskap, Norrbottens län, år 2015. Uppdrag av Gällivare kommun/MAF Arkitektkontor AB. 29 sidor. 

Rapport 2016:2. Nackstaskogen och Lilla Böle. Arkeologisk utredning etapp 1 inför planering av nya bostadsområden, Sundsvalls stad, Västernorrlands län, år 2015. Uppdrag av Sundsvalls kommun/Länsstyrelsen Västernorrland. 86 sidor. Länsstyrelsens Dnr 431-6141-15.

 

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »