Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.

2014

Rapport 2014:24. Ravesta – Klingre. Arkeologisk utredning inför ombyggnad av väg 1069, Arnäs socken, Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län. Uppdrag av Trafikverket/Länsstyrelsen Västernorrland. 40 sidor. Länsstyrelsens Dnr 431-2208-14.

Rapport 2014:23. Fasikan i Ånge och Bräcke kommuner, Västernorrlands och Jämtlands län. Kulturmiljöanalys för planering av vindkraftverk. Uppdrag av Kraftö AB/Enetjärn Natur AB. 28 sidor.

Rapport 2014:22. Planerad elledning mellan Borgsjö och Åsele, Åsele kommun, Västerbottens län. Kulturmiljöanalys inför elkoncession. Uppdrag av Vattenfall Vindkraft Sverige AB/Sweco. 26 sidor.

Rapport 2014:21. Ullånger – Docksta. Arkeologisk utredning inför byggnation av GC-väg, Ullångers och Vibyggerå socknar, Kramfors kommun, Västernorrlands län. Uppdrag av Trafikverket/Länsstyrelsen Västernorrland. 100 sidor. Länsstyrelsens Dnr 431-6665-13.

Rapport 2014:20. Elanslutning för vindparkerna Lannaberget och Broboberget. Arkeologisk utredning med kulturmiljöanalys 2014. Ore socken, Rättviks kommun, Dalarnas län. Uppdrag av wpd Scandinavia AB. 36 sidor.

Rapport 2014:19. Fördjupad kultur- och fornlämningsinventering inom västra Åsnenområdet. Uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs län. 118 sidor. Länsstyrelsens Dnr 435-3443-14.

Rapport 2014:18. Anslutningsvägar för vindparkerna Lannaberget och Broboberget. Arkeologisk utredning med kulturmiljöanalys, 2014. Ore socken, Rättviks kommun, Dalarnas län. Uppdrag av wpd Scandinavia AB. 25 sidor.

Rapport 2014:17. Arkeologisk utredning väg 818 inom fastigheterna Kilvo 4:4, Leipipir 1:1, Purnu 4:2 och 19:1 samt Hakkas 9:12 m.fl. Gällivare socken och kommun, Lapplands landskap, Norrbottens län, år 2014.. Uppdrag av Trafikverket/Länsstyrelsen Norrbotten. 29 sidor. Länsstyrelsens Dnr 431-7587-2014.

Rapport 2014:16. Arkeologisk utredning för planering av bergtäkt i Luleå kommun, Norrbottens län, fastigheterna Måttsund 12:6 och 12:13 samt delar av planerad utfartsväg utmed Gamla Kustlandsvägen inom Gäddvik 5:8. Uppdrag av Snells Entreprenad AB. 30 sidor.

Rapport 2014:15. Vindpark Granberget etapp 3. Arkeologisk utredning med kulturmiljöanalys, Robertsfors kommun, Västerbottens län, år 2014. Uppdrag av NV Nordisk Vindkraft AB. 50 sidor.

Rapport 2014:14. Arkeologisk utredning för planering av fritidsbebyggelse och campingplats mellan Stenbacken och Torneträsk, Kiruna kommun, Norrbottens län, år 2014. Uppdrag av Kiruna kommun/MAF Arkitektkontor AB. 41 sidor.

Rapport 2014:13. Arkeologisk besiktning och arkeologisk utredning inför ombyggnad av väg 356 mellan Inbyn och Degerselet, Överluleå och Råneå socknar i Västerbottens landskap, Bodens och Luleå kommuner, Norrbottens län, år 2014. Uppdrag av Trafikverket/WSP. 42 sidor.

Rapport 2014:12. Arkeologisk utredning etapp 1 inför ny detaljplan vid Sörbyns camping inom fastigheterna Sörbyn 4:15, 4:18, 4:53 och S:1 13, Råneå socken, Bodens kommun, Västerbottens landskap, Norrbottens län, år 2014. Uppdrag av Bodens kommun/Länsstyrelsen Norrbotten. 26 sidor. Länsstyrelsens Dnr 431-5237-2014.

Rapport 2014:11. Arkeologisk utredning väg 811 vid Suobbatsel mellan Messaure och Kuouka i Jokkmokks kommun, Norrbottens län, år 2014. Uppdrag av Trafikverket/SKKAB. 30 sidor.

Rapport 2014:10. Väg 664 vid Nystrand, Älvsbyns kommun. Arkeologisk etapp 1 och etapp 2 för planering av ny väg i Älvsby socken, landskapet Västerbotten, Norrbottens län, år 2014. Slutrapport. Uppdrag av Trafikverket/SKKAB. 29 sidor.

Rapport 2014:9. Planerade elledningar från Vargträsk och Fäbodberget i Lycksele och Åsele kommuner, Västerbottens län, till stamnätet vid Norrtjärn i Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län. Kulturmiljöanalys inför ansökan om elkoncession mellan planerade vindkraftsparker i Örträsks och Fredrika socknar, landskapet Lappland, och anslutning till stamnätet i Anundsjö socken, landskapet Ångermanland. Uppdrag av Vattenfall Vindkraft Sverige AB/Sweco. 30 sidor.

Rapport 2014:8. Planerade elledningar från Kvällåliden och Bäckaskog i Åsele kommun, Västerbottens län till stamnätet vid Norrtjärn i Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län. Kulturmiljöanalys inför elkoncession mellan planerade vindkraftsparker i Åsele socken, landskapet Lappland och stamnätet i Anundsjö socken, landskapet Ångermanland. Uppdrag av Vattenfall Vindkraft Sverige AB/Sweco. 33 sidor.

Rapport 2014:7. Planerade elledningar från Blackfjället och Blodrotberget till stamnätet vid Norrtjärn i Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län. Kulturmiljöanalys inför ansökan om elkoncession mellan planerade vindkraftsparker och anslutning till stamnätet, Anundsjö socken, landskapet Ångermanland. Uppdrag av Vattenfall Vindkraft Sverige AB/Sweco. 29 sidor.

Rapport 2014:6. Vindkraftsprojekt Sandselehöjderna i Sorsele och Storuman kommuner, Västerbottens län. Översiktlig kulturmiljöanalys för utredningsområdena Sandberget, Näverliden, Storhobben-Sikselberget, Storliden, Nävern och Gammhemberget. Uppdrag av Vattenfall Vindkraft Sverige AB/Sweco. 42 sidor.

Rapport 2014:5. Besiktning inför arkeologisk utredning för planering av bergtäkt i Luleå kommun, Norrbottens län, fastigheten Måttsund 12:6 samt flera fastigheter som berörs inom Måttsund och Gäddvik av planerad utfart på Gamla Kustlandsvägen. Uppdrag av Snells Entreprenad AB. 20 sidor.

Rapport 2014:4. Arkeologisk inventering/utredning för planering av truckväg och deponiområde i Svappavaara, Kiruna kommun, Norrbottens län 2013. Uppdrag av LKAB/Vectura/Sweco. 54 sidor.

Rapport 2014:3. Arkeologisk utredning inom fastigheten Högstaby i Tärna socken, landskapet Lappland, inför upprättande av detaljplan vid Kåtaviken, Storumans kommun i Västerbottens län. Uppdrag av Kåtavikens Servicecenter AB/MAF. 35 sidor.

Rapport 2014:2. Särskild arkeologisk utredning år 2013 inför planerat vägprojekt vid Kopparnäs inom fastigheterna Kopparnäs 12:4 och 14:17, Håkansön 4:3, 6:4, 7:6, 14:15, 15:10 och 72:1, Norrfjärden socken, Piteå kommun, Västerbottens landskap, Norrbottens län. Uppdrag av Trafikverket/Länsstyrelsen Norrbotten. 37 sidor. Länsstyrelsens Dnr 431-7551-2013.

Rapport 2014:1. Landskapsarkeologiskt symposium i Luleå 2012. Uppdrag av konsultgruppen Landskapsarkeologerna. 26 sidor.

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »