Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.

Konsultgruppen Landskapsarkeologerna var en organiserad samverkan mellan tre företag åren 2004-2010, som utökades till fem företag 2011-2018. Denna samverkan avslutades år 2019. Denna webbplats kommer att finnas kvar tills vidare. T.ex. uppdateras fliken Rapporter här till vänster med ett urval rapporter för år 2019 och framåt.

Företag och aktörer som ingick i konsultgruppen från början var Kulturmark Sune Jönsson (Sune Jönsson), LK Konsult (Lennart Klang) och R-Info Kultur (Gerhard Flink och Ingela Norlin). Gruppen utökades 2011 med ArcMontana (Lena Berg Nilsson och Ola Nilsson) och Windelhed Geografi (Bengt Windelhed). Efter ca 15 år med givande samverkan internt fann gruppen tiden mogen att mer utveckla verksamheter var och en på sitt sätt. 

I kolumnen till höger ser du våra telefonnummer och var vi har våra kontor. Vi kommer att fortsätta samarbeta med varandra i nya former och med andra aktörer när vi och uppdragsgivare tycker att det är lämpligt.

Kartan till höger visar var vi har varit i allehanda arkeologiska ärenden och för att lära av kulturhistoriska studier. Klicka på den del av Sverige du är intressserad av. Du kan även se andra länder vi besökt genom att klicka på jordgloben.

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »