Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.

2023

LK Konsult rapport 2023:08.
Planerad gruva Kallak. Kulturhistorisk utredning, fornminnesinventering och kulturmiljöanalys år 2023. Jokkmokks socken, Jokkmokks kommun, Norrbottens län. Uppdrag av Jokkmokk Iron Mines AB. 130 sidor.

LK Konsult rapport 2023:07.
Arkeologisk utredning för planerad utökning av befintlig bergtäkt vid Öberget inom Måttsund 12:6, 12:9 och 12:10, Nederluleå socken, Luleå kommun, Norrbottens län, år 2023. Uppdrag av BDX Företagen AB. 46 sidor.

LK Konsult rapport 2023:06.
Arkeologisk utredning för planering av utökad bergtäkt vid Smedsbyn/Bodnäsberget, Smedsbyn 13:1 och 34:2, Nederluleå socken, Luleå kommun, Norrbottens län, år 2023. Uppdrag av BDX Företagen AB. 38 sidor.

LK Konsult PM 2023:05.
PM avseende kulturmiljöfrågor för MKB och detaljplan Viscaria. Uppdrag av Copperstone Viscaria AB. 20 sidor.

LK Konsult PM 2023:04.
Fornminnen vid Arlandastad Golf – antikvariska och arkeologiska bedömningar för projektet ”detaljplan Training Academy”. Fastigheten Brista, med Söderby, i Norrsunda socken, Sigtuna kommun, Stockholms län, år 2023. Uppdrag av Arlandastad Group AB. 35 sidor.  

LK Konsult PM 2023:03.
Projektplan inför kompletterande fornminnesinventering och kulturmiljöbedömningar för planerad gruva i Kallak, Norrbottens län. 2023-03-31, reviderad 2023-07-18. Uppdrag av Jokkmokk Iron Mines AB. 15 sidor.

LK Konsult rapport 2023:02
Dendrokronologiska undersökningar av barktäkter eller bläckningar på fjällbjörkar inom fastigheten Björkfors 1:707 m.fl. Storumans kommun, Lapplands landskap, Västerbottens län. Uppdrag av Hemavan Västbyn Utveckling AB. 28 sidor.

LK Konsult rapport 2023:01.
Identifiering av fornminnen år 2022 för Svenska kraftnäts projekt topplinebyte UL1 S1-3 och UL1 S4-5. Uppdrag av Svenska kraftnät. 35 sidor.

 

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »