Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.

Nyhetsarkiv

Nedan kan du söka i Landskapsarkeologernas nyhetsarkiv.

Fritextsökning

Hela nyhetsarkivet visas.

En kyrkstad och en tillönskan om God Jul 2018-12-16
och ett Gott Nytt År!
Norrbotniabanan och arkeologi 2018-07-02
Många nyupptäckta fornminnen
Nasafjäll i fokus 2018-06-15
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse.
Några sommarens och höstens uppdrag 2017-12-19
och en julhälsning
Gamla och nya arkeologiska uppdrag 2017-05-05
I Sverige och världen i övrigt
Glad Påsk! 2017-04-13
En påskhälsning 2017
Fornvård och malmbrytning 2017-03-20
i Stockholm och utomlands
God Jul och Gott Nytt År 2016-12-20
med några julstämningsbilder
Diverse höstjobb 2016-12-06
om kvalitetsgranskning, informationsskyltar och fiskevård
Några utflykter 2016-07-01
till Sydeuropa, Gotland och Norrland
Påsk, kartor, CSR 2016-03-21
Och historia om hundar
God Jul och Gott Nytt År 2015-12-20
med en tillbakablick på året som gått
Axplock uppdrag 2015-12-01
Fornvård, utredningar, besiktningar
Expedition Nasafjäll 2015-09-28
och glaciärarkeologi
Sommarhälsningar 2015-07-20
med exempel på aktuella projekt
En Glad Påskhälsning 2015-04-02
med något om media, vårmöte och folder
Jul- och nyårshälsning 2014-12-18
med en återblick på en unik julgran
Återblick 2 2014-12-05
Sommaren och hösten 2014
Återblick 1 2014-11-28
Våren och sommaren 2014
Flytt av kontor 2014-04-12
och vintermöte i Stockholm
God Jul 2013-12-18
och Gott Nytt År!
Forskningsprogram 2013-12-07
Nu på hemsidan
Glans Gruvor 2013-10-07
Nya informationsskyltar i Östergötland
Bokprojekt 2013-09-04
Tre nya böcker
Nya informationsskyltar 2013-07-30
Västernorrlands län har fått 60 nya skyltar
Julhälsning 2012-12-20
och nyårslöften
Kunskapsförmedling 2012-12-18
Arkeologiska vandringar, föredrag och konferenser
Arkeologiska utredningar 2012-11-09
Många kolbottnar och tjärdalar
Informationsskyltar och landskapsvård 2012-11-04
Vad händer med fornvården?
Vad händer? 2012-05-16
Landskap i fokus
Vårtecken 2012 2012-04-02
Intresseanmälningar
God Jul & Gott Nytt År 2011-12-16
Tack för året som gått
Höstmöte 2011 2011-11-22
Många uppdrag, många utflykter
Ny bok 2011-07-27
En otrolig spionhistoria
Vårmöte 2011 2011-06-27
Vid Mälarens stränder
Policydokument 2011-06-03
Nu på hemsidan
Mer spetskompetens 2011-04-02
Landskapsarkeologerna utökas ytterligare
Nya landskapsarkeologer 2011-03-09
Spetskompetens tillförs
Nu tändas tusen juleljus… 2010-12-20
God Jul och Gott Nytt År!
En innehållsrik höst 2010-12-05
Många möten
Sommarexkursioner 2010 2010-09-03
Några fornminnen, sol och bad
Skön sommar önskas 2010-07-01
Sol, bad och några fornminnen
Landskapsarkeologiskt symposium 2010 2010-05-10
Trivsamt och givande i Älvdalen
Älskvärda Älvdalen 2010-02-08
Vandrarhemmet Tre Björnar i Älvdalen lovordas
God Jul 2009-12-18
Tack för ett gott 2009
Hänt under hösten 2009 2009-12-17
Hösten bjöd på det mesta från Lappland i norr till Gran Canaria i söder.
Hänt sommaren 2009 2009-09-20
Sommaren 2009 blev minnesvärd med solsken, utflykter och en del arkeologi.
Inspirationsresor till USA och Kina 2009-05-19
April 2009 blev en tid för vidgade vyer. Ingela och Gerhard var i USA, Lennart reste till Kina, endast Sune vidgade vyerna på hemmaplan, mestadels med nya vindkraftsprojekt men även vid den årliga antikmässan i Stockholm.
Vindkraft 2009-05-18
Vindkraft är den energiform som nu växer snabbast i världen
Reseberättelse från Kreta 2009-03-06
Landskapsarkeologerna har varit på Kreta för att bl a titta på kretensisk arkeologi och även se hur man formar information om densamma.
Biltestbanor och stenålder 2009-02-25
Landskapsarkeologernas Lennart Klang har under hösten 2008 utfört en arkeologisk utredning där biltestverksamhet planeras i Älvsbyns kommun.
God jul och nytt år 2008-12-17
Här ett julkort att klicka fram
Höstmöte bland snapphanar 2008-10-24
Landskapsarkeologernas höstmöte 2008 ägde rum i norra Skåne och södra Småland i slutet av september.
Vart är projektet Skog & Historia på väg? 2008-10-23
2008 var det 10-årsjubileum för de årliga möten som ordnats i projektet Skog & Historia. Landskapsarkeologernas Gerhard Flink deltog i konferensen.
Upplysande information 2008-10-22
Ett nytt sätt att informera om hällristningar är nu etablerat vid den stora hällristningslokalen Himmelstalund i Norrköping.
Historiens vingslag i Luleås parker 2008-09-12
Sommaren 2008 har 19 informationsskyltar satts upp i Luleås parker. Skyltarna informerar om parkernas karaktär och historia.
Framtidslandet Tornedalen 2008-09-11
Tornedalen framställs numera ofta som Framtidslandet där tillväxten kanske är i störst i Sverige tack vare magneten IKEA i Haparanda, storskalig planerad gruvdrift i Pajala, turism m.m. Landskapsarkeologerna har varit där på studiebesök sommaren 2008.
Vår konferens i Estland och nu – sommar! 2008-06-16
Vi hoppas att våra kunder och samarbetspartners får en riktig fin sommar!
Bygg Norrbotniabanan! 2008-06-16
Norrbotniabanan är namnet på en helt ny kustnära järnväg som planeras mellan Umeå och Luleå. Nu är vi många som väntar på beslut om att gå vidare i planeringsprocessen så att järnvägen ska kunna byggas så snart som möjligt.
Runstenar i Kronoberg 2008-06-13
Nu finns nya informationsskyltar om runstenar på tre språk och som ett intressant försök att hitta möjligheter för synskadade och blinda att kunna ta del av informationen.
Dokumentation av kulturlämningar 2008-06-12
Ett 40-tal kulturlämningar har dokumenterats på sex lokaler som berörs av Banverkets investeringsprojekt Ny Järnväg Kalix-Haparanda (Haparandabanan), bland annat kolbottnar, skyttevärn, stenbrott och lämningar efter ett kvarnställe.
Vikingatida rötter i sentida fäbodar 2008-06-11
I förfjällsterräng med inslag av närmast orörd skogsmark finns indikationer på odling av korn under vikingatid i bland annat Särna i Dalarna. Bebyggelse verkar ha funnits in i medeltid. Den övergavs, men återuppstod som fäbod ett antal generationer senare.
GOTT NYTT ÅR! 2007-12-30
Tack för 2007 och väl mött 2008
En vit jul i år? 2007-12-21
Läs vårt julbrev 2007!
Välkommen på invigning 2007-05-09
Vandrarhem Tre Björnar
”Jag trivs bäst i öppna landskap…” 2007-05-09
Landskapsarkeologerna har nyligen avslutat ett konsultuppdrag om kulturspår i åkermark och betesmark.
Kirunas framtid och gruvhistoria 2007-05-09
Landskapsarkeologernas Lennart Klang har gjort en kulturmiljöanalys under hösten 2006 som ett av flera underlag till Kirunas framtida utveckling.
Gott Nytt År! 2006-12-29
Dags för nya tag och tacka för året som gått
Julklapp om de äldsta fornfynden i Sverige? 2006-11-21
Läs vårt nyhetsbrev om ett julklappstips!
Fornminnesinventering förr och nu 2006-08-21
Läs vårt månadsbrev om inventering av fornminnen och andra kulturlämningar
Pilgrimsvandrare härbärgerade i Älvdalen 2006-08-15
Dagarna 11-13 augusti 2006 har ett 30-tal personer i Västerås stifts regi pilgrimsvandrat längs Romboleden i Älvdalen. Pilgrimerna härbärgerades på vandrarhem Tre Björnar i södra delen av Älvdalen kyrkby.
Vårkonferens i Svearikets vagga? 2006-06-11
Läs nyhetsbrevet om Landskapsarkeologernas vårkonferens
Ny fornminnesinventering i Dalarna 2006-06-08
I Skogsstyrelsens regi drar inventeringar igång i Gävle/Dalaområdet 2006.
Informationsmaterial till fornminnen i Östergötland 2006-06-08
Broschyrer och informationsskyltar är nu färdigproducerade till fornminnesplatser, bland annat Horn och Lunds backe fornminnesområde.
Arkeologikurs i Älvdalen 2006-06-08
Vi undervisar om arkeologi i allmänhet, bland annat om Älvdalens historia.
Informationsskyltar till Jönköpings län 2006-04-02
Ett tiotal informationsskyltar har producerats till fornlämningsplatser i Småland.
Utbildning i fornvård 2006-04-02
Landskapsarkeologerna anordnar utbildning i fornvård.
Informationsskyltar om tjärrännor 2006-04-02
Till länsstyrelsen i Kronobergs län har vi producerat ett antal informationsskyltar.
Bokprojekt om Luleå 2006-03-08
En fin presentbok
Åk med forkörare! 2006-02-09
Att åka släde med forkörare från Älvdalen är så uppskattat att vi nu erbjuder nya helger där du kan prova på forköraråkning.
Haparandabanan och fornlämningar 2006-02-08
Nyupptäckta fornlämningar där järnvägen planeras
Hällristningsskyltar 2006-01-18
Vi har producerat nya informationsskyltar om Himmelstalunds hällristningar
Antikmässa 2006-01-17
2006 års antikmässa i Älvsjö äger rum den 15-19 februari
Skog och historia 2005 2006-01-16
Hösten 2005 har ägnats åt bland annat arbetsledning av projektet Skog och Historia i Mora
Gamla gruvor 2006-01-16
Ramundbergets gamla gruvor i Härjedalsfjällen har studerats och dokumenterats
Slädtur med forkörare 2006-01-11
Nyåret 2005 bjöd Tre Björnar på slädtur med forkörare från Älvdalen
Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »