Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.

2015

Rapport 2015:21. PM kulturarvsanalys väg 720, Bjumisträsk-Björkfors, Kalix kommun, Norrbottens län. 2015-11-20. Uppdrag av Trafikverket/ÅF Infrastructure AB. 27 sidor.

Rapport 2015:20. PM kulturarvsanalys väg 867, etapp 1 Talinen-Saittarova och etapp 2 Saittarova-Vuostokangas, Pajala kommun, Norrbottens län, för upprättande av samrådsunderlag till två vägplaner. 2015-10-16. Uppdrag av Trafikverket/WSP Samhällsbyggnad i Luleå. 30 sidor.

Rapport 2015:19. Kulturhistoriska värden kring Sofieholms kraftverk. Arkeologisk utredning steg 1 inom fastigheterna Fegärde 14:1, Öränge 13:1, 14:1 och 15:1, Njutångers socken, Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län, 2015. Uppdrag av Hudiksvalls kommun/Länsstyrelsen Gävleborg. 52 sidor. Länsstyrelsens Dnr 431-6662-15.

Rapport 2015:18. Fornvårdsrådgivning Stockholms län fältsäsongen 2015. Uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län. 19 sidor. Länsstyrelsens ramavtal Dnr 4351-14963-2015.

Rapport 2015:17. Elanslutning för vindpark Tomasliden. Arkeologisk utredning med kulturmiljöanalys, Norsjö socken och kommun, Västerbottens län, 2015. Uppdrag av wpd Scandinavia AB. 35 sidor.

Rapport 2015:16. Fjällbohög i Sollefteå kommun, Västernorrlands län. Kulturmiljöanalys för planering av vindkraftverk. Uppdrag av Kraftö AB. 30 sidor.

Rapport 2015:15. Finnåberget i Sollefteå och Ragunda kommuner, Västernorrlands och Jämtlands län. Kulturmiljöanalys för planering av vindkraftverk.Uppdrag av Kraftö AB. 31 sidor.

Rapport 2015:14. Ledningsprojekt Långbjörn – Stor-Finnforsen. Arkeologisk utredning för ny 400kV-ledning, 2015. Junsele & Ramsele socknar, Sollefteå kommun, Västernorrlands län.Uppdrag av Svenska kraftnät. 34 sidor.

Rapport 2015:13. Hällberget. Översiktlig kulturvärdesinventering för planering av en vindkraftspark i Överkalix kommun, Norrbottens län. Fältarbete 2011, uppdaterad rapport 2015. Uppdrag av Vasa Vind AB. 34 sidor.

Rapport 2015:12. Vindpark Råliden. Arkeologisk utredning med kulturmiljöanalys, 2015. Jörns & Piteå socknar, Skellefteå & Piteå kommuner, Västerbottens & Norrbottens län. Uppdrag av wpd Scandinavia AB. 38 sidor.

Rapport 2015:11. Arkeologisk utredning inom Björkfors 1:29, 1:449 och 1:626 i Storumans kommun år 2015. Tärna socken, Lapplands landskap, Västerbottens län. Uppdrag av Storumans kommun/Länsstyrelsen Västerbotten. 35 sidor. Länsstyrelsens Dnr 431-5848-2015.

Rapport 2015:10. Inventering av stormskadade fornlämningar i Västerbottens län år 2015 inom socknarna Dorotea, Lycksele, Sorsele, Stensele, Vilhelmina, Åsele och Örträsk i Lapplands landskap, kommunerna Dorotea, Lycksele, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele. Uppdrag av Länsstyrelsen Västerbotten. 92 sidor. Länsstyrelsens Dnr 431-1671-2015.

Rapport 2015:9. Vindkraftspark Lantvallen. Arkeologisk utredning med kulturmiljöanalys, Robertsfors kommun, Västerbottens län, år 2015. Uppdrag av European Wind Farms Sverige AB. 41 sidor.

Rapport 2015:8. Arkeologisk utredning inför planerad nybyggnation vid Vidsels flygplats inom fastigheten Storbrännan 1:2, Arvidsjaurs socken och kommun, Lapplands landskap, Norrbottens län. Uppdrag av Fortifikationsverket/Länsstyrelsen Norrbotten. 27 sidor. Länsstyrelsens Dnr 431-3940-2015.

Rapport 2015:7.  Identifiering och markering av härdar vid Nattbergshedens f.d. plantskola, RAÄ Älvsby 659:1-6, Älvsbyns kommun, Norrbottens län. Uppdrag av Golder Associates AB.

Rapport 2015:6. Stora Skedvi skola. Arkeologisk utredning steg 2, inför planerad utbyggnad av Stora Skedvi skola inom fastigheterna Skedvi Kyrkby 9:5 och 34:1 samt Stora Skedvi Prästgård 1:71, Stora Skedvi socken, Säters kommun, Dalarnas län, 2015. Uppdrag av Säters kommun/Länsstyrelsen Dalarna. 28 sidor. Länsstyrelsens Dnr 431-5150-2015.

Rapport 2015:5. Öjaby. Arkeologisk utredning inför planerat bostadsområde inom fastigheten Öjaby 9:4, Öjaby socken, Växjö kommun, Kronobergs län. Uppdrag av Myresjöhus AB/Länsstyrelsen Kronoberg. 32 sidor. Länsstyrelsens Dnr 431-715-2015.

Rapport 2015:4. Vindkraftspark Tandsjö. Kulturmiljöanalys med fokus på Fågelsjö gammelgård, 2015. Los socken, Ljusdals kommun, Gävleborgs län. Uppdrag av wpd Scandinavia AB. 22 sidor.

Rapport 2015:3. Väg 582 Alvik–Selet. Kulturmiljöbedömningar för samrådsunderlag och som underlag till en MKB, Nederluleå socken, Luleå kommun, Norrbottens län. Uppdrag av Trafikverket/ÅF Infrastructure AB. 30 sidor.

Rapport 2015:2. Åberget i Bodens kommun. Arkeologisk besiktning och påbörjad arkeologisk utredning för planering av ridvägar, RAÄ 434:1, 440:1 och 445:1 i Överluleå socken, Norrbottens län. Uppdrag av Vatten & Miljöbyrån. 29 sidor.

Rapport 2015:1. Vägnön. Arkeologisk utredning inför ny detaljplan, Säbrå socken, Härnösands kommun, Västernorrlands län. Uppdrag av Fortifikationsverket/Härnösands kommun/Länsstyrelsen Västernorrland. 27 sidor. Länsstyrelsens Dnr 431-6682-14.

 

 

 

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »