Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.

2018

Rapport 2018:14. Expedition Nasafjäll 2018. Arkeologisk dokumentation och inventering av gruvlämningar på Nasafjäll 2018, RAÄ Arjeplog 362:1-3, Arjeplogs socken och kommun, Norrbottens län. I samarbete med Maria Söderberg. Uppdrag  av Länsstyrelsen Norrbotten. 67 sidor.

Rapport 2018:9Arkeologisk utredning för planerad ny vägsträcka, väg 755, Furunäsvägen, fastigheterna Andersviksudden 1:6 och Norrvik 21:3 i Jokkmokks socken och kommun, Lappland, Norrbottens län, år 2018. Uppdrag av Trafikverket/Länsstyrelsen Norrbotten. 37 sidor.

Rapport 2018:8Fornlämningen stadslagret inom Gammelstads kyrkby – vad den berättar och varför den är viktig att värna. Nederluleå socken, Västerbottens landskap, Norrbottens län. Uppdrag av Länsstyrelsen Norrbotten. 20 sidor.

Rapport 2018:4Arkeologisk tilläggsutredning 2018, steg 1, inför nybyggande av Norrbotniabanan, sträckan Bygdeå – Skellefteå. Bygdeå, Nysätra, Lövångers, Bureå och Skellefteå socknar, Robertsfors och Skellefteå kommuner, Västerbottens län. Uppdrag av Trafikverket 2018. 50 sidor (+ 5 bilagor, totalt ca 155 sidor).

Rapport 2018:4. Bilaga 1. Redovisning av registrerade fornminnen och områden för kontroll i utredningssteg 2, i Bygdeå socken, Robertsfors kommun, 2018. Uppdrag av Trafikverket 2018. 26 sidor.

Rapport 2018:4. Bilaga 2. Redovisning av registrerade fornminnen och områden för kontroll i utredningssteg 2, i Nysätra socken, Robertsfors kommun, 2018. Uppdrag av Trafikverket 2018. 12 sidor.

Rapport 2018:4. Bilaga 3. Redovisning av registrerade fornminnen och områden för kontroll i  utredningssteg 2, i Lövångers socken, Skellefteå kommun, 2018. Uppdrag av Trafikverket 2018. 14 sidor.

Rapport 2018:4. Bilaga 4. Redovisning av registrerade fornminnen och områden för kontroll i utredningssteg 2, i Bureå socken, Skellefteå kommun, 2018.. Uppdrag av Trafikverket 2018. 46 sidor.

Rapport 2018:4. Bilaga 5. Redovisning av registrerade fornminnen i Skellefteå socken och stad, Skellefteå kommun, 2018. Uppdrag av Trafikverket 2018. 6 sidor.

Rapport 2018:2Kulturmiljöinventering längs Harsjöbäcken. inför planerad biotopåterställning, Harmångers socken, Nordanstigs kommun, Gävleborgs län. Uppdrag av Harmånger fiskeområde. 24 sidor.

Rapport 2018:1. Arkeologisk utredning, steg 1, inför nybyggande av Norrbotniabanan, sträckan Bygdeå – Skellefteå, 2017. Bygdeå, Nysätra, Lövångers och Bureå socknar samt Skellefteå socken och stad, Robertsfors och Skellefteå kommuner, Västerbottens län. Uppdrag av Trafikverket/Länsstyrelsen Västerbotten 2017. 98 sidor (+ 6 bilagor, se nedan, totalt 455 sidor).

Rapport 2018:1. Bilaga 1. Redovisning av registrerade fornminnen och områden för kontroll i utredningssteg 2, i Bygdeå socken, Robertsfors kommun. Uppdrag av Trafikverket/Länsstyrelsen Västerbotten 2017. 114 sidor.

Rapport 2018:1. Bilaga 2. Redovisning av registrerade fornminnen och områden för kontroll i utredningssteg 2, i Nysätra socken, Robertsfors kommun. Uppdrag av Trafikverket/Länsstyrelsen Västerbotten 2017. 78 sidor.

Rapport 2018:1. Bilaga 3. Redovisning av registrerade fornminnen och områden för kontroll i utredningssteg 2, i Lövångers socken, Skellefteå kommun. Uppdrag av Trafikverket/Länsstyrelsen Västerbotten 2017. 34 sidor.

Rapport 2018:1. Bilaga 4. Redovisning av registrerade fornminnen och områden för kontroll i utredningssteg 2, i Bureå socken, Skellefteå kommun. Uppdrag av Trafikverket/Länsstyrelsen Västerbotten 2017. 72 sidor.

Rapport 2018:1. Bilaga 5. Redovisning av registrerade fornminnen och områden för kontroll i utredningssteg 2, i Skellefteå socken och stad, Skellefteå kommun. Uppdrag av Trafikverket/Länsstyrelsen Västerbotten 2017. 44 sidor.

Rapport 2018:1. Bilaga 6.  Miljöarkeologiska markundersökningar kring RAÄ 369:1 m. fl. Bureå sn, Hedkammen. Rapport nr. 2017-046 av Miljöarkeologiska laboratoriet, Umeå universitet. Uppdrag av Trafikverket/Landskapsarkeologerna 2017. 15 sidor.

 

 

 

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »