Hem
 Våra tjänster
 Om oss
Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Sverige
Klicka på den del du är intresserad av så får du se vad vi gjort där. Kartan visar ett urval platser, vi har nog varit "överallt". På exkursioner, konferenser, besiktningar, inventeringar och andra utflykter som inte har kommit med här. Vi berättar gärna mer om de platser och områden vi har studerat. Och framför allt ser vi fram mot att årligen förtäta vår Sverigekarta - med hjälp av lämpliga uppdrag! Kontakta oss, så kan vi hjälpas åt.

Världen
Kartan ger exempel på var vi varit i allehanda arkeologiska ärenden och för att lära av kulturturistiska studier. Klicka på punkterna, så ser du vad vi gjort på några platser. Varken kartan eller tillhörande beskrivningar av orter, aktiviteter etc. är helt komplett, det finns mer att lägga till. Och framför allt, det finns vita fläckar som vi hoppas kunna förvandla till punkter på vår världskarta i en nära framtid!

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »