Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Forskningsprogram

Nu på hemsidan

Landskapsarkeologerna har länge haft ett eget, internt forskningsprogram. Detta har alltmer kommit att efterfrågas av framför allt länsstyrelser i samband med uppdragsarkeologiska ärenden. Därför har vi nu valt att lägga ut en aktuell version på hemsidan, trots viss tvekan, eftersom det ligger i sakens natur att forskningsprogrammet inte är ”fullständigt” och inte heller ska ha ambitionen att vara det. Vetenskaplig forskning ska självklart vara öppen för kreativa nya tankar och inte låst till begränsande ramar.  

Samtidigt ser vi det som relevant att redovisa forskningsområden där vi under lång tid har kunnat specialisera oss på ett sätt som bör vara av särskilt intresse för uppdragsgivare och samarbetspartners. Forskningsprogrammet har även en koppling till vår kvalitetspolicy.

Programmet har strukturerats översiktligt i sex olika teman som är och varit aktuella under en längre tid. Inom varje tema finns ett stort antal underliggande dokument för internt bruk, bestående av utförda studier, utförliga referenser samt pågående och planerade projekt som efterhand kommer att publiceras på lämpligt sätt.

Vår avsikt är att årligen göra kompletteringar och justeringar i forskningsprogrammet. Under 2013 har Bengt Windelhed tagit fram underlag som bearbetats i en arbetsgrupp som förutom Bengt bestått av Lena Berg Nilsson och Lennart Klang. Övriga inom Landskapsarkeologerna har medverkat med synpunkter under arbetets gång. 

Som sagt, forskningsprogrammet är inte fullständigt, vi bedriver och har bedrivit vetenskaplig forskning även inom andra områden än vad som nu presenteras. Och vi är ständigt öppna för nya forskningsområden.

Här finns Landskapsarkeologernas forskningsprogram. Du kan också klicka på aktuell rubrik i kolumnen uppe till vänster här på hemsidan. Där finns samma dokument.


« Tillbaka
Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »