Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Dokumentation av kulturlämningar

Ett 40-tal kulturlämningar har dokumenterats på sex lokaler som berörs av Banverkets investeringsprojekt Ny Järnväg Kalix-Haparanda (Haparandabanan), bland annat kolbottnar, skyttevärn, stenbrott och lämningar efter ett kvarnställe.

De aktuella kulturlämningarna har inte status som fornlämningar. Dokumentationen upphandlades av Banverket 2007. Fornlämningar i samma investeringsprojekt hanteras i särskild ordning enligt kulturminneslagen och länsstyrelsebeslut.

Dokumentationen av kulturlämningarna finns i en rapport på 92 sidor. Den visar vilka lämningar som identifierats, karterats, beskrivits, fotograferats och markerats på planritningar. Rapporten ger exempel på val av ambitionsnivå vid dokumentation i samband med exploatering av sådana övriga kulturhistoriska lämningar som inte föranleder beslut enligt Kulturminneslagen.

Här kan du läsa rapporten:

 kulturlämningar Haparandabanan.pdf (7 MB).


« Tillbaka
Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »