Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Höstmöte bland snapphanar

Landskapsarkeologernas höstmöte 2008 ägde rum i norra Skåne och södra Småland i slutet av september.

Trakten är kanske historiskt mest känd som snapphanebygd, dvs. en gränsbygd mellan danskt och svenskt där stridigheter om makten pågick länge, både före och efter 1658 då Skåne blev svenskt. Snapphanar kallades såväl fredlösa stråtrövare som motståndsmän och beväpnade bönder som försvarade sina gårdar. Folket i detta utsatta gränsland gjorde vad man kunde för att överleva, värna sina hembygder och slå vakt om det liv man var van med. Men allt handlade om storpolitik. Det sägs att Frankrike och andra stormakter tvingade Danmark till fred och att avstå Skåne till Sverige eftersom det danska tullmonopolet över Öresund då skulle brytas.

Vi möttes av idel trevligheter i denna bygd. Särskilt trevligt var det att stifta bekantskap med Sten Carlsson, ägare av Motorfabriken GÖTA i Osby. Där har tillverkats båtmotorer sedan 1907 – alltid som förstklassigt hantverk. Fabriken är som ett levande museum från en svunnen tid, en unik pärla som bara måste räddas kvar på något sätt. 

Likaså trevligt var det på BRIO Lekoseum med Tomtens verkstad. Ett museum om leksaker och om hur det hela började med tillverkning av korgar och annat hantverk på 1800-talet. Solveig Nord visade runt och berättade. Vi kan inte annat än att rekommendera ett besök där, alldeles oavsett ålder.

GÖTA och BRIO var höjdpunkter på vårt höstmöte som i övrigt hade fokus på fornvård, markskötsel och information ute i landskapet, i synnerhet på skyltar vid fornminnesplatser. Där hade vi livliga diskussioner om hur skötseln och informationen bör se ut till både form och innehåll. Vi granskade kritiskt olika slags skyltar från ett flertal olika producenter, både sådana vi själva har gjort och sådana andra aktörer har gjort. 

Några skylt- och fornminnesexempel kan du se i bifogad pdf.

  Klicka här (0,5 MB)


« Tillbaka
Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »