Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.

Samhällsplanering och exploatering

Nya vägar, ny bebyggelse eller annan markanvändningsplanering? Vi utreder både tidigt i planeringsprocessen och i mer framskridna lägen med fokus på arkeologi och det kulturhistoriskt värdefulla. Från översiktliga till detaljerade sammanställningar.

Var och hur är det lämpligt att bygga ur kulturhistoriska och arkeologiska synvinklar? Vi kan utreda de kulturhistoriska förutsättningarna för ny bebyggelse i områden av riksintresse för kulturmiljövården. Eller hjälpa till med enskilda byggplaner där fornlämningar och kulturmarker istället för att upplevas som problem kan ge mervärde till projekten. Nedan några exempel:

Här om en järnvägsutredning

Här om planering av biltestbanor

Här om planering för det nya Kiruna

Här om vindkraft 

Här om planering av åtgärder i kulturmiljö med giftigt avfall

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »