Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.

Skogsbruk

Vi hjälper gärna till med skogsbruksplaner och kan även utföra en del skogliga åtgärder. Eftersom ett av våra specialistområden är skogens kulturmiljöer, ger vi gärna råd om skogsvård och skogsskötsel utifrån både kulturhistoriska och skogliga utgångspunkter. Vi kan markera i terrängen var fornlämningarna finns, utvärdera hela kulturmiljöer och göra skogsuppskattningar i berörda bestånd.

Vår bas är olika slags arbeten inom projekt som Skog & Historia. Vi har medverkat som författare till Skogsstyrelsens bok ”Kulturmiljövård i skogen”, suttit med i referensgrupper för samma projekt, anordnat utbildningar för både antikvarisk och skoglig personal och utfört granskningsarbete i fält för projektet.

Här kan du läsa om Skog & Historia i Mora 

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »