Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.

Inventeringar och bedömningar i fält

Inventeringar av fornlämningar och andra kulturhistoriska lämningar i fält innebär att man i arkiv går igenom vad som finns registrerat av gamla spår i ett givet landskapsområde. Där tidigare inte kända fornminnen upptäcks, ska dessa identifieras och därefter beskrivas. Ofta är det även intressant att få en antikvarisk bedömning och värdering ur arkeologisk kulturmiljösynpunkt.

Vi tar på oss hela kedjan från att leta till att hitta, beskriva och bedöma. Eller göra avgränsade granskningsinsatser med inriktning på analys och bedömning. Vi bedömer vad som är unikt och särskilt bevarandevärt respektive vanligt förekommande och knappast omistligt för kulturmiljövården. Ur såväl lokal som regional synvinkel liksom i ett riksperspektiv och i internationella jämförelser.

Gammalt gruvområde vid Ramundberget inventeras (bilden ovan). Vilka sorts fornlämningar kan man hitta i denna miljö? Svar finns här

Här kan du läsa om fornminnesinventering förr och nu

Spara

Spara

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »