Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Fornminnesinventering förr och nu

Läs vårt månadsbrev om inventering av fornminnen och andra kulturlämningar

I århundraden har man letat efter fornminnen och förundrats över vad som finns att hitta från det förflutna. På 1600-talet var det präster som gjorde sammanställningar över vilka fornminnen som var kända i socknarna, på 1700- och 1800-talet gjorde även lantmätare, godsägare och vetenskapsmän uppteckningar och utgrävningar.

På 1900-talet fick Riksantikvarieämbetet uppdraget att genomföra inventeringar i hela landet i samband med utgivandet av den ekonomiska kartan, som enligt ett riksdagsbeslut skulle redovisa fornminnen så fullständigt som möjligt.

Nu på 2000-talet har Skogsstyrelsen blivit en viktig aktör som organiserar inventeringar runt om i landet.

I detta nyhetsbrev ger vi ett exempel på hur inventeringsarbetet organiseras i Dalarna nu på 2000-talet, men också en tillbakablick på 1900-talets inventeringar i landet. Och ställer några frågor:

Är den nuvarande utvecklingen inom fornminnesinventering bra eller var det bättre förr? Bör fornminnesinventering i första hand vara en sysselsättning för amatörer eller ett jobb för arkeologer med spetskompetens? Eller snarare: Hur bör ett inventeringssamarbete se ut med både ortsbor och arkeologer, och med andra intressenter (inom t.ex. skogsbruk)?

Ladda ner pdf-filen så får du läsa mer om fornminnesinventering förr och nu.

Pdf: Att inventera kulturlämningar (0,1 MB)


« Tillbaka
Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »