Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.

Specialinventeringar och karteringar

Vi utför specialinventeringar till exempel i gruvmiljöer och utmed kraftledningssträckor. Vi gör specialkartor till vägledning för besökare vid till exempel fornlämningar och som underlag till exploateringsplanering.

Vi har gjort många specialkartor, från stenåldersboplatser i Norrbotten till fossila odlingsspår i Skåne, gamla koppargruvor i Härjedalens fjällvärld och övergivna medeltidsstäder i Somalia. Handritade kartor eller digitalt uformade, allt efter önskemål.

 (2,3 MB) här en rapport med exempel på kartering av gamla gruvor i fjällen

Här kan du läsa om en rapport med karteringar av kolbottnar, skyttevärn, husgrunder och andra kulturlämningar

Här kan du läsa om en rapport med digital kartering av en fornlämningsmiljö med bland annat kokgropar 

Här en rapport med översiktlig kartering av brukslämningar, bl.a. vaskverk

Spara

Spara

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »