Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.

Fornvård, skötselplaner

Fornvård handlar i stor utsträckning om rådgivning till kommuner. I ett par stora län är vi engagerade på länsstyrelsers uppdrag med att stötta de kommunala fornvårdarna. Vård- och skötselplaner utformar vi utifrån erfarenheter från de omfattande vårdprogram som tidigare funnits i länen. De är emellertid i stor utsträckning föråldrade och i många fall försvunna. Nu producerar vi nya sådana och kan biträda så att länsstyrelsernas verksamhet kan uppdateras och nya entreprenörer får nödvändig handledning. Vårdinsatser kan om de utförs sakkunnigt ge möjlighet för besökare att uppleva fornlämningar så som de en gång avsågs att fungera i landskapet. Ett monumentalt gravfält ska till exempel framstå så att inte uppväxande kringvegetation skymmer.

Utbildning i fornvård: Fornminnesområden kräver särskild hänsyn och varsamhet i samband med vårdinsatser. Maskintyp, verktygsval, vegetationsval, tidsplanering samt ingående kännedom om vårdområdets fornminnen är nödvändigt för att fornvårdsinsatser ska fungera på kort och lång sikt. Vi anordnar vår- och höstutbildningar. Nedan är exempel på fornvård och runstensvård.

Exempel på fornvård

Här ett exempel på runstensvård 

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »