Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.

Arkeologiska undersökningar

Ibland vill man göra utgrävningar i fornlämningar. För att helt enkelt ta reda på mer om dem eller för att därefter gräva bort dem före nödvändiga exploateringar. Våra företag åtar sig projektledning vid utgrävningar, som ofta är ett lagarbete med flera kompetenser involverade. Som projektledare kan vi skräddarsy optimala utgrävningsprojekt enligt krav som specificeras (rätt kostnad, högsta kvalitet, som tidsmässigt utdragna utbildningsgrävningar eller med snabbast möjliga genomförande). Vi åtar oss även att själva genomföra utgrävningar, i synnerhet om det är fråga om undersökningar som passar bra in i våra företags kompetensprofiler.  

Här kan du läsa om en utförd s.k. förundersökning

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »