Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.

Kulturhistoria

Ämnet är vitt och brett. Våra företag kan en hel del själva men samarbetar gärna i nätverk för optimala resultat för kunden. Våra kontaktnät är omfattande och vi har stor erfarenhet av att välja samarbetspartners. Egentligen är detta våra företags kanske viktigaste specialitet: Att länka samman breda egna kunskaper och vana av projektledning med de aktörer som behövs för den aktuella frågan. Gärna inom egna specialiseringar som kulturlandskapets historia, förhistoriska bosättningar efter jakt och fiske, gruvdriftens historia, spåren i fjällen efter samisk kultur och renskötsel, skärgårdarnas bosättningar från stenålder till nutid, arkeologisk kulturturism, antikviteter och metodfrågor kring hur man når dit man vill komma.

Här kan du läsa om Tornedalen

Här om Snapphanebygd

Här en reseberättelse från Kreta

Här reseberättelser från USA och Kina

Här om en stadsdel i Luleå

Här om umbor i Mora 

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »