Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Reseberättelse från Kreta

Landskapsarkeologerna har varit på Kreta för att bl a titta på kretensisk arkeologi och även se hur man formar information om densamma.

Kreta är en imponerande stor ö som alltid har legat i skärningspunkten för kontakter mellan kontinenter och länder. Kulturspåren är talrika och tydliga och det kan vara svårt att ta till sig hur gamla de egentligen är. Knossospalatsets olika lämningar och rum är så tydliga och frampreparerade att man knappast får känslan av att de är så gamla som de är. Man kan jämföra med det betydligt yngre Pompeji där man kan se den återstående oundersökta staden hur den försvinner in under jord, lava och över alltsammans ett tjockt täcke av risig snårskog. Den kretensiska historien är mycket äldre och man förundras över tidsspannet!

  Läs mer här (1 MB)


« Tillbaka
Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »