Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Skara, Skövde, Falköping

Inventering av äldre lantmäterikartor och fossila odlingsspår 1972, arbetsledning fornminnesinventering 1983-86, projektledning Västgötaprojektet om informations- och fornvårdsfrågor 1990-1991, informationsskyltar om kulturmiljöer/fornminnen 1998, 2007.

Rapporter och publiceringar

Stockholms universitet, kulturgeografiska institutionen 1972: Det agrara kulturlandskapets framväxt i södra Sverige. Kart- och fältstudier. 

RAÄ och SHMM, Arkeologi i Sverige 1984: Fler fornlämningar än någon annanstans per kartblad

Skrifter från Skaraborgs länsmuseum 1989: Arkeologi i Skaraborg. En vägvisare.

Västergötlands turistråd 1993: Forntiden lever.


« Tillbaka

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »