Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Silvberg

Undersökningar av gruv-, hytt- och dammanläggningar 1986-1989, inventering av hyttlämningar 1987, sammanställning av bergshistoriska lämningar för ”Atlas över Sveriges bergslag” i Silvbergs och Gustafs socknar 1998-1999.

Rapporter och publiceringar

Jernkontoret 1989: Silverhyttan som arkeologiskt källmaterial – rapport över ett misslyckande? Icke-järnmetaller – malmfyndigheter och metallurgi. Föredrag från symposium i Stockholm 9 november 1988. Summaries 1989. Jernkontorets bergshistoriska utskott, serie H 45.

Ur berg i börs 1989: Om silver- och kopparhantering.

Atlas över Sveriges bergslag 1999: Östra Silvberget. Jernkontorets bergshistoriska utskott, serie H 109.

UV Bergslagens årsbok 2001: Det ”osynligas” betydelse – översiktliga resultat från en fältstudie av gruvområden vid Östra Silvberg i Dalarna. Blick för bergslagen.

Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 43, 2002: Östra Silvberget och det medeltida kolonisationsförloppet.


« Tillbaka

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »