Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Osby, Örnanäs

I Osby har Landskapsarkeologerna ett av sina kontor. Projektledning fornminnesinventering, forskning och publiceringar, diverse uppdrag såsom kurser, guidningar och byvandringar, har sina ursprung här. Rådgivning lantbruk och EU-bidrag sedan 1996, kursverksamhet om kulturminnen i skogen på uppdrag av Skogsvårdsstyrelsen, Sydved och Naturbruksgymnasiet 1997-2011, underlag till bildande av kulturreservat 2001, exkursioner för arkeologistuderanden och trädgårdsarkitekter, stormskadeinventering av fornminnen på uppdrag av Länsstyrelsen 2005-2007, landskapsarkeologiska höstmöten med exkursioner 2008 och 2011, arkeologisk utredning i Loshult 2012, kurser för grönt körkort, avdelningen kulturlämningar, på uppdrag av Skogsstyrelsen 2013-2014 och Naturbruksgymnasiet 2011-2015.

Rapporter och publiceringar

Uppdrag av Länsstyrelsen 2001: Örnanäs i Örkeneds socken. En kulturhistorisk dokumentation.

Uppdrag av Arise Windpower AB 2012: Arkeologisk utredning och kulturmiljökonsekvensbeskrivning inför planerad vindkraftsetablering vid Loshult, Osby kommun, Skåne län.


« Tillbaka

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »