Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Öland, mellersta delen

Arbetsledning fornminnesinventering 1975-76, informationsprojekt om fornborgen Gråborg 2003, rådgivning lantbruk och EU-bidrag sedan 2003.

Rapporter och publiceringar

Årsboken Kalmar län 1978: Revidering av fornminnesinventeringen på Öland – några delfrågor.

RAÄ på uppdrag av länsstyrelsen i Kalmar län 1981: 100 fornminnesmiljöer på Öland.

Bebyggelsehistorisk tidskrift 1986: Fornlämningar och bebyggelsehistoria. Ölands stensträngssystem och den justinianska pesten.

Utbildningsradion i samarbete med Riksantikvarieämbetet och Nordiska museet 1994: Läsa landskap, En fälthandbok om svenska kulturmiljöer: Stensträngsböndernas landskap – Valsnäs, Öland.


« Tillbaka

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »