Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Norrtälje, Yxlan

I Kolsvik på Yxlan i Norrtälje kommun har Landskapsarkeologerna ett av sina kontor sedan hösten 2013. Föredrag om landskapshistoria för hembygdsföreningar 2014, fornvårdsrådgivning 2015 och 2016, granskning av fornminnen och kulturmiljövärden 2016.

Rapporter och publiceringar:

Uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län 2015: Fornvårdsrådgivning Stockholms län fältsäsongen 2015. Landskapsarkeologerna, rapport 2015:18.

Uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län 2016: Fornvårdsrådgivning Stockholms län Säsongen 2016. Landskapsarkeologerna, rapport 2016:20.

Uppdrag av Norrtälje kommun 2016: Granskning av fornlämningsstatusen i planområdet Tallhöjden i Öster Knutby, Norrtälje.

Uppdrag av privat exploatör 2016: Gottröra sockencentrum. Analys av kulturvärden inför förhandsbesked om byggande av en förskola på fastigheten Gottröra 5:16 i Norrtälje kommun


« Tillbaka

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »