Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Norberg, Ängelsberg

Exkursioner och världsarvstudier 1977, 1984, 2004 och 2007, arkeologisk utgrävning vid Melingeberg 2002, föredrag i Karbenning 2002, arkeologisk inventering av Klackbergsfältet (RAÄ 53 i Norbergs socken) 2002, föredrag 2003, 2007, 2008 och 2011.

Rapporter och publiceringar

Uppsats i kulturmiljövård 2002: Kultur- eller naturreservat? – exemplet Klackbergsfältet i Norberg.

Föredrag presenterade vid konferensen Nora – Norberg, 700 years of Iron produktion, 18-22 augusti 2003: Early Swedish mining – a presentation of a post-graduate research subject. Jernkontorets bergshistoriska utskott, serie H 78.

Föredrag presenterade vid konferensen Nora – Norberg, 700 years of Iron produktion, 18-22 augusti 2003: Is the blast furnace technology in Sweden a development from the technology of the medieval copper produktion – a contribution to a discussion.Jernkontorets bergshistoriska utskott, serie H 78.


« Tillbaka

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »