Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Mönsterås, Långemåla

Arbetsledning fornminnesinventering 1977-81, projektledning agrarhistoriskt forskningsprogram 1977-84, provundersökningar slaggvarp efter äldre järnhantering 1977-81, planeringsunderlag 1977-78, översiktsanalyser 1977-91, kurser om kulturminnen i skogen på uppdrag av Södra Skogsägarna 2002-2004 i Mönsterås, arkeologiska utredningar med kulturmiljökonsekvensbeskrivningar 2012. 

Rapporter och publiceringar

META 1982: Medeltida järnframställning och bebyggelse i östra Småland.

Med arkeologen Sverige runt 1987: Småland – Kalmar län.

RAÄ 1991: Fasta fornlämningar i Kalmar län. En sammanställning som underlag till regionala kulturminnesvårds- och forskningsprogram i östra Småland.

Uppdrag av Statkraft Södra Vindkraft AB 2012: Arkeologisk utredning och kulturmiljökonsekvensbeskrivning inför planerade vindkraftsetableringar vid Alebo och Åby, Mönsterås kommun, Kalmar län.

Uppdrag av Södra Statkraft Vindkraft Utveckling AB 2012: Arkeologisk utredning och kulturmiljökonsekvensbeskrivning inför planerad vindkraftsetablering vid Kärnebo, Mönsterås kommun, Kalmar län.


« Tillbaka

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »