Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Lännäs, Stora Mellösa

Planeringsunderlag och undersökningar av fossila odlingsspår 1975, arbetsledning fornminnesinventering 1982, specialkartering 1983, fornvårdsplan med informationsskyltar och folder 2005.

Rapporter och publiceringar

Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet/uppdrag av Örebro kommun 1975: Underlag för bebyggelseplanering i större område med fossila odlingsspår av betydelse för kulturminnesvården.

RAÄ och SHMM, Arkeologi i Sverige 1981: Förhistoriska gravar i Närkes centralbygd som bebyggelsehistoriskt källmaterial. 

Från bergslag och bondebygd 1984: Bondebygdens fornlämningar enligt RAÄ:s fornminnesinventering i Örebro län 1980-82.


« Tillbaka

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »