Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Hyltebruk, Bolmsö

Arbetsledning fornminnesinventering 1983, projektledning agrarhistoriskt forskningsprogram 1983, provundersökningar slaggvarp efter äldre järnhantering 1983, informationsskyltar om fornminnen 2007, arkeologiska utredningar 2010 och 2011.

Rapporter och publiceringar

Populär arkeologi 1984: Unnaryd fick ”ny” förhistoria. 

Årsboken Halland 1984: Hylte kommun – flertusenårig kulturbygd med mer än tusen fornlämningar.  

Södra Unnaryd-Jälluntofta fornminnes- och hembygdsförening. Årsskrift 1987: Fornlämningar i Smålandsbygd – något om resultatet av fornminnesinventeringen 1983.


« Tillbaka

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »