Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Hållnäs

Landskapsanalys, fornminnesinventering och arkeologiska utgrävningar för forskningsprojekt om vikingatida och medeltida byar 1980-83.

Rapporter och publiceringar

Skrifter från Luleälvsprojektet 1981: Ett kulturgeografiskt bidrag till det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Individen, samhället och kulturlandskapet.

Kulturgeografiskt seminarium 1983: Varför förändras kulturlandskapet i Barknåre?

Villages, Fields and Frontiers. BAR, Oxford 1983: Barknåre. A Swedish Hamlet in a
Marginal Area but at the Centre of an Interdisiplinary Project.

NORNA rapporter 26, 1984: Barknåre, en svensk by i en mångvetenskaplig analys av förändringar i kulturlandskapet.

Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, meddelanden Serie B 92, 1995: Barknåre by. Markanvändning och bebyggelse i en uppländsk by under tusen år.

Plats, landskap, karta. En vänatlas till Ulf Sporrong 2001: Barknåre by.


« Tillbaka

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »