Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Gustavsberg, Värmdö, Stockholms skärgård

Arbetsledning fornminnesinventering 1978-81, informationsprojekt med skyltar om kulturmiljöer (slott, gårdar, fornminnen) och naturreservat 1996, broschyrer, guidning och föredrag 1996, forskning om kolonisationen av skärgården 2006-2009, fältarbeten kring natur- och kulturvärden på Djurö 2010, fornvårdsrådgivning 2015 och 2016. 

Rapporter och publiceringar

RAÄ och SHMM, Arkeologi i Sverige 1981: Fornlämningar i Stockholms skärgård. 

RAÄ och SHMM, Arkeologi i Sverige 1982-83: Ryssugnar i Stockholms skärgård.

Människan anpassaren – människan överskridaren 2006: Resursutnyttjande under tidigmodern tid. Introduktion till geografiska skärgårdsstudier.

Leva vid Östersjöns kust 2008: Förändringar av tidig bebyggelse och markanvändning i två kustområden i Södermanland och på Ösel.

Skärgård och örlog. Nedslag i Stockholms skärgård 2009: Tidiga lokalsamhällen på Djurö i Stockholms södra skärgård ca 800 – 1700. En projektidé.

För Insamlingsstiftelsen Vasakungarnas Djurhamn 2010: Natur- och kulturvärden på Djurö. Redovisning av uppdrag kopplat till den Sjöhistoriska stigen under maj och juni 2010.

Ledungen Nr 2-3 2011: Nu vet vi tegelugnens ålder!

Ledungen Nr 2-3 2011: Vi har nog hittat ännu en tegelugn i Saltsjö Boo.

Gjallarhornet 2011:3: Tegelugnen i Saltsjöö-Boo. Ett nytt sökschakt.

Uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län: Fornvårdsrådgivning Stockholms län fältsäsongen 2015. Landskapsarkeologerna, rapport 2015:18.

Uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län: Fornvårdsrådgivning Stockholms län Säsongen 2016. Landskapsarkeologerna, rapport 2016:20.


« Tillbaka

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »