Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Garpenberg

Utredning och arkeologisk utgrävning av medeltida kopparhytta och silverhytta samt medeltida och efterreformatoriskt odlingslandskap 1982-1986, presentation på Jernkontorets höstmöte i Hedemora 1986, fornminnesinventering 1991, fältbesiktningar i samband med doktorandstudier 2006, fornminnesinventering inom Natura 2000-område 2011.

Rapporter och publiceringar

Jernkontoret 1985: Kopparhyttan, raä 24 i Kaspersbo, Garpenbergs sn. Arkeologisk järnforskning 1980-83, Jernkontorets bergshistoriska utskott, serie H 38.

Fjölnir 1986, 1: Medeltida kopparhantering i Sverige.

Boken om bergslagen, resa i levande historia 1988: De ädla metallerna.

Jernkontoret 1988: Garpenbergs bergslag – kort presentation av en bergslag och ett forskningsprojekt. Höstmötet i Hedemora 1986, Jernkontorets bergshistoriska utskott, serie H 40.

Historiska museet/Stockholms universitet 2009: Sharing Space – medieval Mining at Vikaberg & Garpenberg in Dalecarlia. From Ephesos to Dalecarlia. Reflections on Body, Space and Time in medieval and early Modern Europe.

Bergslagens medeltidsmuseum 2013: Berättelser från markerna. En antologi om järn, skog och kulturarv. En vänbok till Gert Magnusson: Från gravmorfologi till gruvmorfologi – med Atlas över Sveriges bergslag som ständig följeslagare.

Journal of Archaeological Science: Reports 12 (2017). Copper-ore mining in Sweden since the pre-Roman Iron Age: lake-sediment evidence of human activities at the Garpenberg ore field since 375 BCE.


« Tillbaka

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »