Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Västra Markbygden

Projektledning fornminnesinventering 1989, arkeologiska bedömningar och kulturmiljöanalys vid planering för vindkraftverk 2007 och 2008, arkeologiska utredningar 2010-2011, arkeologisk besiktning av mastplats och fornminnen 2016, arkeologisk utredning och behovsbedömning av fler arkeologiska utredningar 2018-2019, antikvariska synpunkter angående utvidgning av bergtäkt 2019.

Rapporter och publiceringar:

Uppdrag av Svevind/ÅF-Infrastruktur AB 2007: Vindkraftsutbyggnad i Markbygden. Arkeologisk bedömning.

Uppdrag av ÅF-Infrastruktur AB 2008: Översiktlig kulturmiljöanalys Markbygden – arbetsmaterial för planering av vindkraftverk.  

Uppdrag av GMI/MH Design 2010: Frivillig arkeologisk utredning Björknäs 1:1 och 1:2 för planering av täktverksamhet vid Björkliden/Karlberg i Piteå kommun, Norrbottens län.  

Uppdrag av Svevind/Stor-Blåliden Vind AB/Länsstyrelsen Norrbotten 2010Särskild arkeologisk utredning Pite Kronopark 1:57, Storheden 1:7, Björkheden 1:2, Kolerträsk 1:12 m.fl. för planering av vindkraft vid Stor-Blåliden, Piteå kommun, Norrbottens län.

Uppdrag av Enercon/Markbygden Etapp 2 AB 2018-2019: Del 1: Arkeologisk utredning 2018 inför planerad vindkraft i Markbygden. Del 2: Behovs- bedömning av arkeologiska utredningar för fortsatt vindkraftsplanering i området inom Pite Kronopark 1:57 m.fl. fastigheter, Piteå socken och kommun, Västerbottens landskap, Norrbottens län, är 2019. Landskapsarkeologerna, LK Konsult rapport 2019:5. 

Uppdrag av BDX Företagen AB/WSP Sverige AB: Antikvariska synpunkter angående utvidgning av bergtäkt vid Långträsk inom fastigheterna Björknäs 1:1 och Pite Kronopark 1:57, Piteå socken och kommun, Västerbottens landskap, Norrbottens län, år 2019. Landskapsarkeologerna, LK Konsult PM 2019:7. 


« Tillbaka

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »