Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Skellefteå

Projektledning fornminnesinventering 1982, föredrag om fornminnen och forntid 1987-1988, arkeologiska besiktningar 1992-94, arkeologisk utredning 1998, handledning arkeologer Skoglig Kulturhistoria 1998, kulturmiljöanalys 2006-2007, arkeologisk utredning 2017-2018, kulturarvsanalys 2017-2019.

Rapporter och publiceringar

RAÄ och SHMM, Arkeologi i Sverige 1982-83: Från hav till fjäll, AC län.

Föreningen för Skellefteforskning. Byske möte 1987: Fornminnesinventeringen för den Gula kartan i Västerbottens län.

Uppdrag av Skellefteå museum 1998: Handledning och granskning arkeologisk utredning för E4:ans nya vägsträckning Yttervik-Tjärn.

Uppdrag av Banverket/WSP: Norrbotniabanan, järnvägsutredning 120, delen Robertsfors-Ostvik. Kulturmiljöanalys hösten/vintern 2006-2007. Med tillägg för justerade korridorer 061221.

Uppdrag av Trafikverket/ÅF 2017: PM. Inledande kulturarvsanalys för samrådshandling fas 1, Norrbotniabanan, del av Skellefteå kommun, Västerbottens län.

Uppdrag av Trafikverket/ÅF 2017: PM. Fördjupad kulturarvsanalys för samrådshandling fas 1, Norrbotniabanan inom Skellefteå kommun, Västerbottens län. 

Uppdrag av Trafikverket/Länsstyrelsen Västerbotten 2017. Arkeologisk utredning, steg 1, inför nybyggande av Norrbotniabanan, sträckan Bygdeå – Skellefteå, 2017. Bygdeå, Nysätra, Lövångers och Bureå socknar samt Skellefteå socken och stad, Robertsfors och Skellefteå kommuner, Västerbottens län. Landskapsarkeologerna, rapport 2018:1.

Uppdrag av Trafikverket 2018: Arkeologisk tilläggsutredning 2018, steg 1, inför nybyggande av Norrbotniabanan, sträckan Bygdeå – Skellefteå. Bygdeå, Nysätra, Lövångers, Bureå och Skellefteå socknar, Robertsfors och Skellefteå kommuner, Västerbottens län. Landskapsarkeologernas rapport 2018:4. 

Uppdrag av Trafikverket/ÅF Infrastructure AB 2018: PM. Kulturarvsanalys för samrådshandling, Fas 2 – för utformning av planförslag och MKB, Norrbotniabanan, JP05 inom Skellefteå kommun, Västerbottens län, 2018-09-26

Uppdrag av Trafikverket/ÅF Infrastructure AB 2018: PM. Kulturarvsanalys för samrådshandling, Fas 2 – för utformning av planförslag och MKB, Norrbotniabanan, JP06 inom Skellefteå kommun, Västerbottens län 2018-11-15. 

Uppdrag av Trafikverket/ÅF Infrastructure AB 2019: Kulturarvsanalys för samrådshandling, Fas 2 – för utformning av planförslag och MKB, Norrbotniabanan, utvidgad JP06 inom Skellefteå kommun, Västerbottens län, år 2019.  Landskapsarkeologerna, LK Konsult PM 2019:8. 


« Tillbaka

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »