Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Östra Norrbotten

Projektledning fornminnesinventering 1984-93, forskning vid Umeå universitet fr.o.m. 1994, besiktningar av fornlämningar 1994-2008, kulturturistiska förstudier 2001-2002, kulturmiljöanalyser och dokumentation av kulturlämningar för ny järnväg (Haparandabanan) 2002-2008, arkeologisk utredning 2010, arkeologidag i Saivaara 2014.    

Rapporter och publiceringar

Populär arkeologi Nr 2 1986: Ett ”nytt” Norrbotten växer fram. 

RAÄ och SHMM, Arkeologi i Sverige 1986: Det förhistoriska kulturlandskapet i östra Norrbotten. 

Populär arkeologi Nr 1 1988: Stenåldersbyar i Tornedalen

Nordiskt seminarium ”Vikingar i nordöstra farleden?” i Kuusamo 2001: Nordbottnisk förhistoria – en översikt med exempel från östra Norrbotten. 

Kierikkiseminariet 2003: Forskningsfrågor om det nordbottniska området med utgångspunkt i arkeologisk kulturturism och Fattenborgssymposiet 2002.

Uppdrag av Banverket/WSP 2003: Kustnära järnväg Kalix-Haparanda. Arkeologisk utredning, etapp 1

Uppdrag av Banverket/MAF 2005: Matarledning för nya Haparandabanan, Boden – Haparanda. Översiktlig fornlämningsanalys.

Uppdrag av Banverket 2007: Ny järnväg Kalix-Haparanda. Dokumentation av kulturlämningar 2007.

Uppdrag av Vattenfall/PICAB/Öhman Skog AB 2008: Planering ny elledning. Arkeologisk besiktning vid Lilla Lappträsk, Kalix kommun.

Uppdrag av Bertil Forsström Maskin AB 2010: Frivillig arkeologisk utredning Mattila 7:2 för planering av täktverksamhet vid Keskivaara i Haparanda kommun, Norrbottens län.


« Tillbaka

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »