Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Östra Markbygden

Projektledning fornminnesinventering 1989, arkeologiska bedömningar och kulturmiljöanalys vid planering för vindkraftverk 2007 och 2008, arkeologiska utredningar 2010-2011.

Rapporter och publiceringar:

Uppdrag av Svevind/ÅF-Infrastruktur AB 2007: Vindkraftsutbyggnad i Markbygden. Arkeologisk bedömning.

Uppdrag av ÅF-Infrastruktur AB 2008: Översiktlig kulturmiljöanalys Markbygden – arbetsmaterial för planering av vindkraftverk.

Uppdrag av Svevind/MH Design 2010: Frivillig arkeologisk utredning Kilbergsheden 1:2 för planering av täktverksamhet vid Rödmyran i Piteå kommun, Norrbottens län.

Uppdrag av Svevind/MH Design 2010: Frivillig arkeologisk utredning Åträsk 8:1 för planering av täktverksamhet vid Lövberget i Piteå kommun, Norrbottens län.  

Uppdrag av Svevind/MH Design 2010: Etapp 1 av frivillig arkeologisk utredning Bergnäs 1:1 för planering av täktverksamhet mellan Önusberget och Svartliden i Piteå kommun, Norrbottens län.

Uppdrag av Snells Entreprenad AB 2011: Frivillig arkeologisk utredning Roknäs 74:1 för planering av täktverksamhet vid Stormyrhällorna i Piteå kommun, Norrbottens län. 


« Tillbaka

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »