Hem
 Våra tjänster
 Om oss
 Kartor
 Kontakt
 Styrdokument
 Folder
 Rapporter
 In English
Landskapsarkeologi,
vad är det? Jo, att urskilja och värdera landskapets alla komponenter som människor givit upphov till, från urgamla forn-
minnen till sentida
kulturlämningar. Och
att sätta in dessa komponenter i sina sammanhang.
Nordanstig

Projektledning fornminnesinventering 1982-83, föredrag om gruvor och järnhantering i Gnarp 2012, besiktning, beskrivning av fornminnen, kvalitetssäkring och handledning 2013-2014, kontroll av fornminnen 2014, arkeologisk inventering och bedömning 2016, presentation vid Upplev Nordanstig 2016.

Rapporter och publiceringar

RAÄ och SHMM, Arkeologi i Sverige 1982-83: Hälsingland runt på två år. 

Med arkeologen Sverige runt 1980 och 1987: Hälsingland.

Uppdrag av Nordanstigs kommun/Nordanstig Turism 2013-2014: Fornminnen i Nordanstig.

Uppdrag av Svenska kraftnät 2014: PM – koordinatsättning av identifierade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i befintlig ledningsgata mellan Hjälta (Sollefteå kommun) och Vittersjö (Ockelbo kommun).

Uppdrag av Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner 2016: Kulturmiljöer längs Gnarpsån – mellan Gällsta och Milsbro kraftstationer samt vid Lunnsjöns och Grännsjöns utlopp. Arkeologisk inventering och bedömning 2016 inför planerade fiskevårdsåtgärder, Bergsjö och Gnarps socknar, Nordanstigs kommun, Gävleborgs län. Landskapsarkeologerna, rapport 2016:15.


« Tillbaka

Våra företag
LK Konsult
Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97
 
ArcMontana
Hudiksvall
Stockholm
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98
Ola Nilsson
0703-74 25 86
 
Windelhed Geografi
Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17
 
R-Info Kultur
Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75
Ingela Norlin
0706-59 17 68
 
Kulturmark
Sune Jönsson
Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44
 
Nyhetsarkiv
2018-12-16
En kyrkstad och en tillönskan om God Jul
och ett Gott Nytt År!...
2018-07-02
Norrbotniabanan och arkeologi
Många nyupptäckta fornminnen...
2018-06-15
Nasafjäll i fokus
Silvergruvor på Nasafjäll startade på 1630-talet och är numera en miljö av kulturhistoriskt riksintresse....
2017-12-19
Några sommarens och höstens uppdrag
och en julhälsning...
2017-05-05
Gamla och nya arkeologiska uppdrag
I Sverige och världen i övrigt...
Nyhetsarkiv »